Archive for Eylül 22nd, 2010

Switch İfadesi

Switch ifadesi birden fazla koşul olduğunda kullanılan bir yapıdır. Aşağıdaki örnek üzerinden hareket eder isek switch yanındaki ifade case lerde belirtilen durumların esas aldığı ifadedir. Caselerde olabilecek durumlar ifade edilir. Break ise işgili koşul sağlanıp kod işletildikten sonra switch bloğundan çıkılmasını ve bir sonraki kodun işletilmesini sağlar. Bunun yapılma sebebi ise ikinci bir durum  koşulu sağlayabilir ve gereksiz kod  işletilir. Default ise tüm durumlar dışında kalan koşul için yazılır.

switch (expression)

{

    case ‘Choice1′: Statement1;

                    Statement2;

                    break;

Read more

Koşullu İfadeler

Koşullu ifadeler program içinde koşulun sağlanması ile hangi fonksiyonel ifadenin çalışacağını belirlemek için kullanılır ve böylece program akışını yönetir.Koşullu ifadeler durumu değerlendiren ve true – false döndüren mantıksal ifadeler kullanılır. Üç birincil koşullu ifade vardır:

  • If Statement
  • Switch Statement
  • Ternary Operators


If statement

İf ifadesi hemen yanındaki parantezler içinde verilen ifadenin true olması şartıyla altındaki kuşak imleçleri arasındaki kodu işletir.

Read more

Operatörler

Operatorler değişkenleri ve alan değerlerini istenilen şekilde işleyebilmek için kullanılırlar ve mantıksal program akışını bu değerleri esas alarak kontrol ederler.

  • Atama operatörleri değişkenin ya da alanın içeriğini değiştirir.
  • Aritmetik operatörler değikenler ve alanlar üzerinde matemetiksel işlemleri gerçekleştirirler.
  • İlişkisel operatörler değerler arasında ilişki kurar ve sonuca göre true ya da false döndürür.
Atama Operatörleri

Read more

Diziler(Arrays) && Containers

Array tanımlanırken isiminin sonuna köşeli parantez koyulur ( [ ] ).

Eleman sayısını bu köşeli parantez içinde belirtebilirsiniz

Değer atamak istediğinizde hangi array elemanına değer atanacağını belirtebilirsiniz.

real     realUnlimtedArray[];        // Unlimited index values

Read more

Axapta’da değişkenler

Değişkenler kod bloğu işletilene kadar veryi tutarlar:

  • Tüm değişkenler bir kapsama sahiptirler. Bu değişkenin erişilebildiği alanı ifade eder.
  • Değişkenler genel bir erişim sahasına sahip olabilirler. Bunun için değişkenin classDeclerationda tanımlanması gerekir. Yada yerel bir erişim sahasına sahip olabilirler buda değişkenin method içinde tanımlanması anlamına gelir.

Değişken tanımlarken tipinin tutmak istedeğiniz veri tipiyle uyumlu olmasına dikkat etmeliyiz. Yine değişkenlere sistemde daha önce kullanılmış komut ve anahtar kelimeler dışında isimler verilebilir. Bu reserve edilen kelimelerin listesini Geliştirmeci Yardımının altında Anahtar Kelimeler başlığı altında bulabilirsiniz.

Önerilen Uygulama: Değişkenlere isim verilirken okuduğunuzda size bir anlam ifade edicek şekilde olmasına dikkat edin!

Değişken Tanımlamak

Bütün değişkenler kullanılmadan önce tanımlanmalıdır. Bir değişken tanımlandığında belleğin bir kısmı reserve edilir. Basit bir değişken ya da nesne değişkeni tanımlası söz dizimi aynıdır.

Read more