Diziler(Arrays) && Containers

Array tanımlanırken isiminin sonuna köşeli parantez koyulur ( [ ] ).

Eleman sayısını bu köşeli parantez içinde belirtebilirsiniz

Değer atamak istediğinizde hangi array elemanına değer atanacağını belirtebilirsiniz.

real     realUnlimtedArray[];        // Unlimited index values

real     realLimitedArray[10];      // maximum of 10 values

;

realLimitedArray[2] = 3.142;

Containers

Container değişkeni birbirinden farklı değer tiplerini içerebilir. Bu değer tipleri basit ya da extended olabilir, arrayler ve diğer containerlar dahil. Ancak sadece sınıflar contanierlar içine yerleştirilemezler.

Container metodları:

  • conPeek()
  • conDel()
  • conNull()
  • conFind()
  • conIns()
  • conPoke()
  • conLen()

Örnek:

container     c;               // the container is declared

int    i, j;

str   txt;

;

c = [10, 20, "test"];        // the container has 3 values set

print conPeek(c, 3);       // the third element is printed

[i,j,txt] = c;// other variables are set from the container

 
Comment are closed.