Archive for Şubat, 2013

Dynamics AX 2012 Segmented Entry Control

Merhaba

Segmented Entry Control ax 2012 ile değişen finansal boyut yapısında hesap ve boyutları birlikte girebilme imkanı sağlayan bir yapıdır. Genel muhasebe günlüklerinde girişler bu şekilde yapılıyor. Bu yazımda yeni bir tablo ve form oluşturup bu kontrolün nasıl eklenebileceğini anlatacağım. Adım adım ilerleyelim.

 1. Öncelikle bir tablo yapalım ve EDT ‘si LedgerDimensionAccount olan  LedgerDimension isminde bir alan açalım. Bu işlemde EDT’yi tabloya sürüklediğinizde DimensionAttributeValueCombination tablosuyla ilişki kurmak için soru soracaktır. Bu ilişkinin kurulması şart. Eğer EDT ile ilgili bir sıkıntı çıkarsa elle de ekleyebilirsiniz.
 2. Bir form yapalım ve veri kaynağına oluşturduğumuz tabloyu ekleyelim.
 3. Tasarım kısmına bir Grid ekleyelim ve veri kaynağından LedgerDimension alanını sürükleyip Grid’e bırakalım. Otomatik olarak Segmented Entry Control oluşturulacaktır.
 4. Kontrolün çalışabilmesi için biraz kod yazmamız gerekiyor. Formun ClassDecleration ve init metodlarına aşağıdaki kodları ekleyelim.
 5. public class FormRun extends ObjectRun
  {
    LedgerDimensionAccountController ledgerDimensionAccountController;
  }
  
  public void init()
  {
    super();
    // hangi veri kaynağının hangi alanı için çalışacağını belirtiyoruz
    ledgerDimensionAccountController = LedgerDimensionAccountController::construct(
                      FDSegmentSEmple_ds,
                      fieldStr(FDSegmentSEmple,LedgerDimension));
  }
  
 6. Veri kaynağındaki LedgerDimension alanına şu kodları ekleyelim
 7. public boolean validate()
  {
    boolean ret;
    ret = super();
    ret = ledgerDimensionAccountController.validate() && ret;
    return ret;
  }
  
  public void jumpRef()
  {
    super();
    ledgerDimensionAccountController.jumpRef();
  }
  
  public Common resolveReference(FormReferenceControl _formReferenceControl)
  {
    return ledgerDimensionAccountController.resolveReference();
  }
  
 8. Grid altında oluşan Segmented Entry Control’e de şu kodları ekleyelim.
 9. public void loadAutoCompleteData(LoadAutoCompleteDataEventArgs _e)
  {
    super(_e);
    ledgerDimensionAccountController.loadAutoCompleteData(_e);
  }
  
  public void loadSegments()
  {
    super();
    ledgerDimensionAccountController.parmControl(this);
    ledgerDimensionAccountController.loadSegments();
  }
  
  public void segmentValueChanged(SegmentValueChangedEventArgs _e)
  {
    super(_e);
    ledgerDimensionAccountController.segmentValueChanged(_e);
  }
  
 10. Şu anda kontrol hazır formu açtığınızda aşağıdaki gibi bir görüntü göreceksiniz.

Üsteki oka tıkladığınızda ana hesap ve boyut yapısını görebilirsiniz.

Ana hesabı ve boyutları bir arada girebileceğiniz bir yapı oluştu. Burada girdiğiniz verilerden DimensionAttributeValueCombination tablosunda bir kayıt oluşturulur ve o kaydın RecId si oluşturduğumuz tablodaki LedgerDimension alanına yazılır. Tablodan baktığınızda sadece RecId görürsünüz ancak formdan baktığınızda bu kontrol sayesinde bütün veriyi görebilirsiniz. Bütün bu işlemleri LedgerDimensionAccountConroller sınıfı sizin için yapar.

Eski alışkanlıklara biraz ters ancak yeni boyut yapısında veri girişini kolaylaştırması açısında bence kullanışlı bir yapı olmuş.

Selamlar.

Ax 2012 ile yazdığımız bir sorgunun SQL ifadesini almak

Merhaba

Ax ile yazdığımız bir sorgunun nasıl bir SQL ifadesi oluşturduğunu görmek için ax 2012 ile gelen  getSQLStatement() metodunu kullanabiliriz.  Şöyle bir örnek yapalım.


static void FD_generateonlyAndgetSQLStatement(Args _args)
{
CustTable custTable;
CustTrans custTrans;
;

select generateonly firstOnly10 AccountNum, CustGroup from custTable
join CurrencyCode , AmountMST from custTrans
where custTrans.AccountNum == custTable.AccountNum;

info(custTable.getSQLStatement());
}

Çalıştırdığınızda çıktısı şöyle olacaktır.

SELECT TOP 10 T1.ACCOUNTNUM,T1.CUSTGROUP,T1.RECID,T2.CURRENCYCODE,T2.AMOUNTMST,T2.RECID

FROM CUSTTABLE T1 CROSS JOIN CUSTTRANS T2 WHERE (T1.DATAAREAID=?) AND ((T2.DATAAREAID=?)

AND (T2.ACCOUNTNUM=T1.ACCOUNTNUM))

Burada önemli olan generateonly ifadesi generateonly olmadan bu çıktıyı elde edemezsiniz. Ne işe yarıyor derseniz  bir sorguda kullandığınızda sadece SQL ifadesini oluşturuyor ama çalıştırmıyor. Bu sayede getSQLStatement() metodunu çağırdığımızda SQL ifadesini görebiliyoruz.

SQL ifadesinde dikkatimi çeken diğer bir nokta da TOP 10 kısmı. Gördüğünüz gibi aslında FirstOnly (herhengi bir rakam ) şeklinde bir metod kolayca yapılabilir. Ax’ı geliştiren arkadaşlar artık bunu yapmalı.

Selamlar.

Dynamics Ax 2012 Form templates

Merhaba,

Ax 2012 ile birlikte form yapısında bir çok değişiklik oldu. Fırsat buldukça bunlardan bahsedeceğim. Bu yazımda form şablonlarından (Form Templates) bahsetmek istiyorum. Ax 2012 ile form arayüzü daha zengin bir yapıya kavuştu. Son kullanıcı için iyi olan bu değişiklik geliştiriciler için fazladan mesai anlamına geliyor. Üstelik standart formlardaki görüntüye benzer bir görüntüyü yakalamak oldukça zor. İşte bu zorluktan dolayı en temel form yapıları için şablonlar hazırlanmış. Şablonları kullanarak kolayca standart form yapısına uygun formlar hazırlanabiliyor.  Şablonlar SysBPStyle_<Şablon ismi> ile başlayan formlar. Siz şablondan  bir form oluşturduğunuzda bu formlar çoğaltılıp yeni pencerede açılıyor. Sekiz  farklı şablon mevcut. AOT de Forms düğümüne sağ tıkladığınızda aşağıdaki resimde görünen liste karşınıza çıkıyor.

Bunlar da AOT deki şablon formlar.

Şimdi tek tek bu şablonları inceleyelim.

 • ListPage

Bir modülün giriş formları genelde ListPage lerdir. ListPage lerde sadece ana veriler görüntülenir. Veri güncelleme eklem gibi işlemler için Edit formalara ihtiyaç vardır. ListPage formaları Enterprise Portale (EP) deploy edilebilir. ListPage formlarında direk kod yazılamaz. ListPageInteraction sınıfı yardımıyla bazı kontroller yazılır. Örnek olarak CustTableListPage ve SalesTableListPage verilebilir. ListPage ile alakalı oluşturduğunuz bütün nesnelerin sonun “ListPage” eklemek en iyi yöntem olarak tavsiye ediliyor.

 • DetailsFormMaster

Ana veri girişi ve güncellemesi yapılan formlar genelde bu şablon tipindedir. CustTable ve VendTable gibi.

 • DetailsFormTransaction

Hareket girişi yapılan formlar bu tiptedir. SalesTable ve PurchTable gibi. Eskiden bir ana veri ve satırları tipinde bir formu biz iki grid yapıp gösteriyorduk. Eski SalesTable formunda olduğu gibi. Ax 2012 de ise SalesTableListPage ile SalesTable tablosunun kayıtlarını görebilir bu formdan güncelle , yeni kayıt veye grid üzerinde güncelle diyerek SalesTable formunu geçebilirsiniz.

 • SimpleListDetails

Bu şablonda ise bir ana veri ve ona ait detay verilerin listelenir. Sol tarafta bir grid liste var. Sağ tarafta ise o listede hangi satır üzerinde iseniz onun detay bilgileri var. DimensionDetails ve MainAccount formları gibi.

 • SimpleList

Bir grid içinde verilerin listelendiği ve  Grid dışında bir eklentisi olmayan basit bir şablon. MainAccountCategory gibi.

 • TableOfContents

Ax 2012 deki parametre formları bu tiptedir. Sol tarafta tablar listelenir. Bir taba tıkladığınızda sağ tarafta içeriği görürsünüz. SalesParemeters gibi.

 • Dialog

Belli bir veriyi göstermek veye bazı basit bilgileri kullanıcıdan almak için kullanılan şablondur. Ok ve Cancel butonları vardır. EcoResProductCreate formu gibi.

 • DropDialog

Kullanıcıdan basit verileri almaya yaran bir şablon. Sadece Ok butonu vardır. EcoResCategoryHierarchyCreate gibi.

Bir şablondan form oluşturduğunuzda Design kısmındaki Style özelliğinde şablonun ismi yazılır. Style Auto ise bir şablondan oluşturulmamış demektir. Şablon ile oluşturulmuş bir formun yapısını aşağıdaki resimde görünen Check form style best practices butonu ile kontrol edebilirsiniz.

Açıkça söylemek gerekirse ilk yaptığım formlarda çok vakit kaybettim. Neyin ne olduğunu nereye ne gelmesi gerektiğini anlayana kadar çalışmam gerekti. Özellikle ListPage ve   DetailsFormTransaction tiplerinde form yaparken ciddi uğraşmam gerekti. Yapıyı kavradıktan sonra ise işler basitleşiyor ve hızlanıyor. Şablonlar sizin için tasarımın büyük bir kısmını hallediyor. Siz sadece Datasource’ları belirleyip gerekli alanları forma yerleştiriyorsunuz.

Bence bu yapı standart oluşturması ve tasarım bütünlüğü açısından iyi olmuş. Son kullanıcıların hoşuna gider mi bilmiyorum ama ben beğendim.

Selamlar.

Dynamics AX 2012 Caching 3

Merhaba

Dynamics Ax ile bir kayıt kümesi topluca ön belleğe alınabilir. Buna Set-based Caching deniliyor. İki türü var.

 • EntireTable : Tablonun CacheLookup özelliğini EntireTable yapmak.
 • RecordViewCache: Kodda RecordViewCache sınıfını kullanmak.

EntireTable Cache

Eğer bir tablonun CacheLookup özelliğini EntireTable yaparsanız ilk select ifadesinden sonra bütün veri ön belleğe alınacaktır. Önceki yazılarımda bahsettiğim select ifadesindeki kurallar burada da geçerli.

EntireTable sunucuda ön belleğe alınır ve bütün AOS lara kopyalanır. Bir istemci bir veriye ulaşmak isteyince önce kendi ön belleğine bakılır daha sonra sunucu ön belleğine bakılır. Her bir şirket için ayrı ön bellek oluşturulur.  Ön belleğin boyutu 128 KB’ı geçerse ön bellek diske taşınır. Bu durum performans sıkıntısına sebep olabilir. Bu yüzden büyük verisi olan tablolarda pek tavsiye edilmez.

EntireTable ön belleği tabloya insert, update veya delete işlemi olduğunda bütün AOS lardan silinir. Ön belleğin silinmesinden sonraki ilk select ifadesiyle veri tekrar ön belleğe alınır. Bundan dolayı çok sık hareket gören tabloların bu tipte olması tavsiye edilmez. Bu durumlardan bağımsız olarak AOS her 24 saate bir bütün EntireTable ön belleğini temizler. Eğer siz kod ile bir tablonun ön belleğini silmek isterseniz  flush <Tablo ismi> demeniz yeterli. EntireTable ön belleği join ifadelerinde çalışmaz.

RecordViewCache Cache

Öncelikle nofetch ifadesiyle bir recordBuffer oluşturulur. Bu buffer RecordViewCache clasına yüklenir ve o oturum boyunca yapılan diğer sorgular ön bellekten yapılmış olur. Bu yapıda bir sorun var. Kayıtları Linked liste tuttuğu için kayıt sayısı arttıkça performans sorunu ortaya çıkacaktır.  Şöyle bir örnek yapalım:

static void RecordViewCache(Args _args)
{
  CustTrans    custTrans;
  RecordViewCache recordViewCache;
  ;
  //RecorBuffer doldurulur.
  select nofetch custTrans
    where custTrans.AccountNum == '4000';

  // Kayıtlar ön belleğe alınır.
  recordViewCache = new RecordViewCache(custTrans);

  // Ön bellek kullanılır.
  select firstonly custTrans
    where custTrans.AccountNum == '4000' &&
       custTrans.CurrencyCode == 'USD';
}

Ön bellek ile ilgili benim yazacaklarım bu kadar.

Daha ayrıntılı bilgiye MSDN’den ve Inside Dynamics AX 2012 kitabından ulaşabilirsiniz.

Selamlar.

Dynamics AX 2012 Caching 2

Merhaba

Ön bellek yapısından bahsetmeye CacheLookup özelliği ile devam edelim. Tablo özelliği olan CacheLookup bir verinin nasıl ön bellekleneceğini belirler. 5 farklı tip mevcut tek tek inceleyelim.

 1. None : Bu tipteki tablolarda veri ön belleğe alınmaz. Çok nadir durumlar dışında tabloda kullanılmamalıdır.  Eğer tabloda çok sık veri güncellemesi oluyorsa düşünülebilir. CustTrans gibi bir tablonun bile None olmadığını burada belirtmem gerekiyor.
 2. NotInTTS : Bütün anahtarlar için ön bellekleme çalışır. Bir işlem kümesinin dışında (TTSBegin öncesinde) oluşan ön bellek kullanılmaz. İşlem kümesinde bir kere okunan veri öne belleğe alının ve küme içerisinde bellekten kullanılır. Kayıt Select-Locked olarak çekildiği için işlem kümesinde güncellenmesi engellenir. Ax’taki bir çok hareket tablosu bu tiptedir. CustTrans gibi.
 3. Found :  Bütün anahtarlar için ön bellekleme yine çalışır. Kayıt çekildiğinde eğer ön bellekte varsa ön bellekten gelir. Yoksa veri tabanına bakılır. Eğer Forupdate ile select yapılırsa yine veri tabanına bakılır. Genelde ana tablolar bu tiptedir. CustTable gibi.
 4. FoundAndEmpty : Found ile aynı işi yapar ek olarak sorgu  ile gelmeyen veri tabanında olmayan kayıtları da ön bellekte tutar bu sayede olmayan bir kayıt için sürekli veri tabanına sorgu göndermez. CustInterestVersion gibi.
 5. EntireTable : Set-Base Caching te ayrıntılı anlatacağım. Kısaca bütün veriyi sunucuda ön belleğe alır.  Çok nadir güncelleme olan tablolarda kullanılabilir.  InventModelGroup gibi.

Inside Microsoft Dynamics Ax 2012 kitabından bazı örnekleri inceleyelim: Öncelikle NotInTTS

static void NotInTTSCache(Args _args)
{
CustTable custTable;
;
select custTable where custTable.AccountNum == '1101';
// Ön belleğe bakılır yoksa veri tabanından getirilir.

ttsBegin; // İşlem Kümesi başlatıldı
select custTable where custTable.AccountNum == '1101';
// Ön bellek geçerli değili. Veri tabanından getirilir ve ön belleğe alınır.

select forupdate custTable where custTable.AccountNum == '1101';
// Yine veri tabanından getirlir. Forupdate kullanıldığı için

select custTable where custTable.AccountNum == '1101';
// Ön bellek kullanılır

select forupdate custTable where custTable.AccountNum == '1101';
// Ön bellek kullanılır çünki önceden forupdate kullanıldı.

ttsCommit; // işlem kümesi sonu.
select custTable where custTable.AccountNum == '1101';
// Ön bellek kullanılır.
}

Eğer tablo tipi Found veya FoundAndEmpty olsaydı işlem kümesinin hemen altındaki sorgu ön bellekten gelecekti. İlk forupdate içeren sorgu yine veri tabanından gelecekti. Başka bir örnekle devam edelim.

static void UtilizeCache(Args _args)
{
CustTable custTable;
;
select custTable where custTable.AccountNum == '1101';
// Ön bellek kullanılır çünki birincil anahtar kriter olarak verilmiş.

select custTable; // Where ifadesi olmadığı için ön bellek kullanılmaz.

select custTable where custTable.AccountNum > '1101';
// (==) kullanılmadığı için ön bellek kullanılmaz.

select custTable where custTable.AccountNum == '1101'
              && custTable.CustGroup == '20';
// Ön bellek kullanılır.
}

Tekil dizine ek olarak verilen kriterlerde Ax 2012 nasıl davranıyor bakalım.

static void whenRecordDoesGetCached(Args _args)
{
CustTable custTable,custTable2;
;
// CustTable found olduğunu hatırlatayım.
// Aşağıdaki sorgu sonucunda veri tabanında böyle bir kayıt olmadığı için
// ön belleğe alınamayacak.
// Eğer CustTable FoundAndEmpty tipinde olsaydı
// bulunamayan kayıtta ön belleğe alınacaktı.

select custTable where custTable.AccountNum == '1101'
              && custTable.CustGroup == '20';
// Aşağıdaki ifade kayıdı ön belleğe alır.
select custTable where custTable.AccountNum == '1101';
// Bu ifade kaydı ön belleğe alacaktır.
select custTable2 where custTable2.AccountNum == '1101'
                && custTable2.CustGroup == '10';
// Eğer kodu tekrar çalıştırırsak bütün kayıtlar ön bellekten gelecek.
}

Şimdilik bu kadar.

Selamlar.

Kaynaklar : Inside Microsoft Dynamics Ax 2012 ve MSDN