Posts Tagged ‘ EntireTable

Dynamics AX 2012 Caching 3

Merhaba

Dynamics Ax ile bir kayıt kümesi topluca ön belleğe alınabilir. Buna Set-based Caching deniliyor. İki türü var.

 • EntireTable : Tablonun CacheLookup özelliğini EntireTable yapmak.
 • RecordViewCache: Kodda RecordViewCache sınıfını kullanmak.

EntireTable Cache

Eğer bir tablonun CacheLookup özelliğini EntireTable yaparsanız ilk select ifadesinden sonra bütün veri ön belleğe alınacaktır. Önceki yazılarımda bahsettiğim select ifadesindeki kurallar burada da geçerli.

EntireTable sunucuda ön belleğe alınır ve bütün AOS lara kopyalanır. Bir istemci bir veriye ulaşmak isteyince önce kendi ön belleğine bakılır daha sonra sunucu ön belleğine bakılır. Her bir şirket için ayrı ön bellek oluşturulur.  Ön belleğin boyutu 128 KB’ı geçerse ön bellek diske taşınır. Bu durum performans sıkıntısına sebep olabilir. Bu yüzden büyük verisi olan tablolarda pek tavsiye edilmez.

EntireTable ön belleği tabloya insert, update veya delete işlemi olduğunda bütün AOS lardan silinir. Ön belleğin silinmesinden sonraki ilk select ifadesiyle veri tekrar ön belleğe alınır. Bundan dolayı çok sık hareket gören tabloların bu tipte olması tavsiye edilmez. Bu durumlardan bağımsız olarak AOS her 24 saate bir bütün EntireTable ön belleğini temizler. Eğer siz kod ile bir tablonun ön belleğini silmek isterseniz  flush <Tablo ismi> demeniz yeterli. EntireTable ön belleği join ifadelerinde çalışmaz.

RecordViewCache Cache

Öncelikle nofetch ifadesiyle bir recordBuffer oluşturulur. Bu buffer RecordViewCache clasına yüklenir ve o oturum boyunca yapılan diğer sorgular ön bellekten yapılmış olur. Bu yapıda bir sorun var. Kayıtları Linked liste tuttuğu için kayıt sayısı arttıkça performans sorunu ortaya çıkacaktır.  Şöyle bir örnek yapalım:

static void RecordViewCache(Args _args)
{
  CustTrans    custTrans;
  RecordViewCache recordViewCache;
  ;
  //RecorBuffer doldurulur.
  select nofetch custTrans
    where custTrans.AccountNum == '4000';

  // Kayıtlar ön belleğe alınır.
  recordViewCache = new RecordViewCache(custTrans);

  // Ön bellek kullanılır.
  select firstonly custTrans
    where custTrans.AccountNum == '4000' &&
       custTrans.CurrencyCode == 'USD';
}

Ön bellek ile ilgili benim yazacaklarım bu kadar.

Daha ayrıntılı bilgiye MSDN’den ve Inside Dynamics AX 2012 kitabından ulaşabilirsiniz.

Selamlar.

Dynamics AX 2012 Caching 1

Merhaba,

AX 2012′deki ön bellek (cach) yapısıyla ilgili bir kaç konuyu ele almayı planlıyorum.  Bir çok yapıda olduğu gibi ön bellek yapısı da AX 2012 ile birlikte geliştirilmiş ve yeni özellikler eklenmiş.

AX iki tip ön bellek yapısı destekliyor. Single-Recod Caching ve Set-Based Caching. AX ile çalışırken biz hangi ön bellek yapısının kullanıldığını önemsemeyiz sistem sizin yazdığınız koda göre en uygunu bulup kullanır. Bizim performanslı bir sistem kurabilmek için bu yapıları iyi kavramamız gerekiyor.

Single-Recod Caching (Kayıt bazlı ön bellekleme)

Üç tip kayıt bazlı ön bellek mevcut. Eski versiyondan da bildiğiniz gibi bunlar NotInTTS, Found, FoundAndEmpty. Tablo üzerindeki CacheLookup özelliğinden tanımlama yapıyoruz.  Ön belleğin  bir select ifadesinde çalışabilmesi için öncelike;

 1. CacheLookup tanımlı olmalı.
 2. Record-Buffer (Tablo değişkeni ) disableCache metodu false olmalı.
 3. Where ifadesinde tekil dizin (unique index) olmalı tekil dizin dışında bir karşılaştırma kullanılırsa ön bellek çalışmaz.
 4. Karşılaştırma “==” kullanılmalı. >=, <=,  >  gibi ifadelerde ön bellek çalışmaz.

Ön bellek hem istemcide (client) hem de sunucuda (server) olabilir. AX çalışma zamanında ön belleği duruma göre yeniler. istemcideki ön bellek sadece kendi tarafından kullanılabilir. İstemcideki  ön bellek  istemcide çalışacak bir select ifadesinde kullanılır. Sistem öncelikle istemciye bakar burada bulamazsa sunucuya orada da bulamazsa veri tabanına bakar. Kaç kaydın ön bellekte tutulacağını server configuration formundan tanımlayabilirsiniz. Eski versiyonlarda bu 100 olarak geliyordu ve değiştirilemiyordu. Forma System administration > Area page > Setup > System > Server configuration yolundan ulaştıktan sonra Performance Optimization > Performance Settings > Client record cache factor kısmından tanım yapabilirsiniz.

Sunucu ön belleği de sunucuda çalışan select ifadelerinde kullanılır. En çok kaç kaydın ön belleğe alınacağının tanımını Server configuration ‘daki  Cache Limits alanından yapabilirsiniz. 2000 tanımlı olarak geliyor.

Ön bellek tanımları tek bir AOS için yapılacağı gibi birden çok AOS olan durumlarda her bir AOS için farklı farklı da yapılabilir.

AX 2012 ile gelen özelliklere bakalım.

 • Select’te ifadesinde kullanılan where ifadesinde tekil dizine && ile ilave kriter eklenebilir. || ile yapılan eklemelerde ön bellek çalışmaz. select * from tabCustTable where tabCustTable.AccountNum == “4000″ &&tabCustTable.CustGroup == “Gold”;
 • Join de öne bellek çalışır. Where ifadesi yine tekil dizine uygun olmalı.  Select from tabCustTable join tabCustGroup
  where tabCustTable.AccountNum == “4000″ && tabCustTable.CustGroup == tabCustGroup.CustGroup;
 • Eğer tek bir şirket işin içindeyse CrossCompany anahatar sözcüğünde de ön bellek desteklenir.
 • Eğer Container bir alanınız tekil dizindeyse ön bellek desteklenir.
 • Tablo kalıtımında (Table inheritance ) ön bellek desteklenir.
 • Tarih kontrollü (Valid time state)  tablolarda ön bellek desteklenir.

Şimdilik bu kadar. Sonraki yazımda CacheLookup özelliğini anlatacağım.

Selamlar.

Kaynaklar :  Inside Microsoft Dynamics Ax 2012 ve MSDN