Switch İfadesi

Switch ifadesi birden fazla koşul olduğunda kullanılan bir yapıdır. Aşağıdaki örnek üzerinden hareket eder isek switch yanındaki ifade case lerde belirtilen durumların esas aldığı ifadedir. Caselerde olabilecek durumlar ifade edilir. Break ise işgili koşul sağlanıp kod işletildikten sonra switch bloğundan çıkılmasını ve bir sonraki kodun işletilmesini sağlar. Bunun yapılma sebebi ise ikinci bir durum  koşulu sağlayabilir ve gereksiz kod  işletilir. Default ise tüm durumlar dışında kalan koşul için yazılır.

switch (expression)

{

    case ‘Choice1′: Statement1;

                    Statement2;

                    break;

    case ‘Choice2′: Statement3;

                    break;

    case ‘Choice3′: Statement4;

                    Statement5;

                    Statement6;

                    break;

    default : DefaultStatement;

}

Örnek:

int score;

str grade;

str message;

;

score = 80;

switch (score)

{

    case 90 :   grade =”A”;

                message =”Excellent”;

                break;

    case 80 :   grade =”B”;

                message =”Good”;

                break;

    case 70 :   grade =”C”;

                message =”Average”;

                break;

    case 60 :   grade =”D”;

                message = ‘Poor’;

                break;

    default :   grade =”Failed!”;

                message =”You need to work harder” ;}

Yukarıdaki örneğin if..else ile ifade edilmiş şeklini görebilirsiniz.

int score = 80;

str grade;

if (score == 90)

{

    grade =”A”;

}

else

{

    if (score == 80)

    {

        grade =”B”;

    }

    else

    {

        if (score == 70)

        {

            grade =”C”;

        }

        else

        {

            if (score == 60)

            {   grade =”D”;         }

            else

            {   grade =”Failed!”;   }

        }

    }

}

Switch ifadelerinde çoklu durum kullanımı

str color;

str colortype;

;

color =”red”;

switch (color)

{

    case “red”, “yellow”, “blue” :  colortype =”Primary Color”;                                     break;

    case “purple”, “green”, “orange” : colortype =”Secondary Color”;

                                    break;

    default : colortype =”Neither Primary or Secondary color”;

}

Yukarıdaki örneğin if..else ile ifade edilmiş şeklini görebilirsiniz.

str     color =”red”;

str     colortype;

;

if ((color ==”red”) || (color ==”yellow”) || (color ==”blue”))

{

    colortype =”Primary Color”;

}

else

{

    if ((color ==”purple”) || (color ==”green”‘) || (color ==”orange”))

    {

        colortype =”Secondary Color”;

    }

    else

    {

        colortype =”Neither Primary or Secondary color”

    }

}

 
Comment are closed.