Döngüler

Yinelenen ifadeler yazılımda döngüler olarak bilinirler. Döngülerde söylenmesi gereken en önemli şey döngünün devamını sağlayan şartın aynı zamanda muhakkak döngüyü sonlandırmasıda gerekmektedir. Bu dikkate alınmaz ise program akışı sonsuz döngüye girer ve hata alınır. X++ ta üç ana döngü vardır:

  • while loop
  • do while loop
  • for statement
While Döngü İfadesi

While ifadesi yanında parantez içinde belirtilen koşul sağlandıkça kuşak imleçleri arasındaki kod tekrarlanarak işletilir. Burda dikkat edilmesi gereken önce şartın kontrol edilmesi ve sonra gerekirse kod işletilir.

while (condition)

{

    //statement;

}

Örnek:

int counter;

;

counter = 1;

while (counter <= 5)

{

    print counter;

    counter ++;     // counter  1 arttırır

}

pause;

Sonuçlar:

1

2

3

4

5

Do…while Döngü İfadesi

Do While döngüsü While döngüsüne çok benzer. Ancak bu ifadede koşul kod işletildikten sonra kontrol edildiği için kod en az bir kez işletilir.

do

{

   //statement;

}

while (condition);

For Döngü İfadesi

For ifadesi daha çok işletilecek kodun kaç defa işletileceğinin sayısı belirli olduğunda kullanılır. 3 ayrı bileşenden oluşur:

  • Başlangıç değeri değişkeni
  • Döngünün devam etmesini sağlayan koşul
  • Değişkenin artması / azalmasını sağlayan ifade

for ( başlangıç değeri ; koşul ; artma/azalma)

{

    //statement;

}

for (counter = 1; counter <= 10; counter++)

{

    print abc[counter];

}

For loop while döngüsüyle aynı fonksiyonu işletir fakar önerilen for döngüsünün kullanılmasıdır. Bunun sebebi ise while döngüsünün sonlanacağı şekilde koşulun geliştirilmesinin sıkça unutulmasıdır ki buda sonsuz döngüye girmesi anlamına gelir. For döngüsünde ise sonsuz döngü şartını sağlamak oldukça zordur. Çünkü For döngüsü 3. Bileşenini unutursanız syntax hatası alırsınız.

Continue ve Break İfadeleri

Continue ve break komutları yukarıda bahsedilen tüm döngülerde kullanılabilir.

Break komutu döngüyü herhangi bir anda sonlandırmak için kullanılır.

Continue komutu ise döngü kuşak imleçleri arasındaki kodun işletilmesini engeller ve tekrar döngü başlangıcına yönlendirir.

int counter;

;

for (counter=1;counter <= 10;counter++)

{

    if (counter > 3 && counter < 8)

    {

        continue;

    }

    print counter;

}

pause;

Result:

1

2

3

8

9

10

 
Comment are closed.