Dynamics Ax 2012′de aktif finansal boyutları bulmak

Merhaba

Belli bir kurulum için aktif boyutları bulan bir kod örneği paylaşıyorum. Bazı işlemlerde ihtiyaç oluyor.

static void FD_GetActiveFinancialDim(Args _args)
{
  DimensionAttribute     dimAttr;
  DimensionAttributeSetItem  dimAttrSetItem;
  DimensionEnumeration    dimensionSetId;
  ;

  dimensionSetId = DimensionCache::getDimensionAttributeSetForLedger();

  while select dimAttr
    where dimAttr.Type != DimensionAttributeType::MainAccount
    join RecId from dimAttrSetItem
      where dimAttrSetItem.DimensionAttribute  == dimAttr.RecId
        && dimAttrSetItem.DimensionAttributeSet == dimensionSetId
  {
    info(strFmt("%1 , %2" ,dimAttr.RecId , dimAttr.Name));
  }
}

Çıktısı şöyle;

Selamlar.

 
Comment are closed.