İletişim Araçları

Merhaba

Mehmet Aktürk arkadaşımın hazırlamış olduğu eğitim dokumanından yaralanarak bu yazıları hazırladım. Kendisine yardımlarından dolayı teşşekkür ederim.

Son kullanıcı ile iletişime geçmek her yazılımın önemli bir parçasıdır ve sürecin doğru işlemesi için kritiktir. İletişimin ana tipleri aşağıdaki gibidir:

 • Büyük miktarda verinin girildiği ya da alındığı formlar ve raporlar.
 • Belirli özel veri girişleri ve çıktıları için yazdırma komutları, bilgilendirme günlükleri ve dialog kutuları

Bu bölümde yazdırma komutlarını, bilgilendirme günlükleri ve dialog kutularını nasıl kullanacağımızı görücez. Formlar ve raporlar daha ileri seviye konularda ele alınacaktır.

Print komutu

Print komutu istediğimiz değeri ekranda yazdırmamızı sağlar fakat bu ekran öyle hızlı işletilir ki bunu göremeyiz. Bu yüzden pause komutunuda kullanmalıyız. Bu komut print komutu işletildikten sonra akışı durdurur ve açılan print penceresini dondurur. Print komutu normal programlama süreçlerinde kullanışlı değildir ve kullanımı bir anlam ifade etmez. Bu komut programcılar tarafında özel durumlarda bazı değerleri görebilmek için kullanılır.

print “This is a test message.”;

pause;

Kutular

Kutular uygulama kullanıcılana kısa mesajları görüntülerler. Bir çok kutu türü vardır ve bunların her biri kendi kutu methodlarına sahiptirler.

Box sınıfındaki methodların aldığı parametreler:

 • Ana Metin
 • Başlık Metni
 • Yardım Metni

box::info(‘Main Text’, ‘Title’, ‘This is the help text’);

Yardım metni ekran status barında görüntülenir!

Box Tipleri

Box sınıfı farklı box tipleri oluşturmak için birçok method içerir. Bu methodları AOT ta Classes > Box altında bulabilirsiniz. Bazı kutular sadece çıktı görüntüler iken bazılarıda kullanıcıdan veri alırlar.

Info box

İnfo box genel bilgi mesajlarını görüntülemek için kullanılırlar.

box::info(“This is a general information message.”,”Title text”,”Help text”);

Warning box

Warning box uyarı mesajlarını görüntülemek için kullanılır.

box::warning(“This is a warning message.”,”Title text”,”Help text”);

YesNo box

YesNo  kutusu kullanımı:

box::yesNo(‘Choose Yes or No’, DialogButton::Yes, ‘Yes No Box Example’, ‘Answer Yes or No’);

Varsayılan olarak Yes butonunun seçildiğine dikkat edin!

Örnek:

Dialogbutton db;

;

db = box::yesNo(“Choose Yes or No”, dialogButton::Yes, “Yes No Box Example”);

if (db == dialogButton::Yes)

{

    print “You chose Yes”;

    pause;

}

else

if (db == dialogButton::No)

{

    print “You chose No”;

    pause;

}

Infolog

Infolog süreç işleyişiyle ilgili kullanıcıyla iletişime geçmeye yarayan ve en çok kullanılan iletişim kutusudur. Bazen bir bazende birden fazla mesaj görüntülenir.İşte bu nokta önemli birden fazla mesaj görüntülenebilmesinin sebebi ismindende anlaşıldığı gibi bilgi günlüğünün görüntülenmek istenen tüm  bilgileri infolog sistemine ekler ve işlem sonlandığında bunları aynı ekranda ard arda sıralanmış şekilde görüntüler. Infolo 3 farklı mesaj tipini görüntüleyebilir:

 • Information – İhtiyaç duyulan eylem için önemli bilgileri görüntüler
 • Warning – kritik bir durum meydana geldiğinde uyarı görüntüler
 • Error – Eylem yapılırken oluşan vahim hataları görüntüler

 

Infolog Kullanmak

Info infolog

Info (“This is an info infolog”);

The resulting output is as follows.

Warning ve errors infolog

Daha önce warning ve error mesajlarını görüntülemiştik, sadece syntax in biraz değiştiğini görücekseniz.

warning (“Infolog text”);

error (“Infolog text”);

The error infolog is shown as follows.

Çoklu infolog Mesajları

Infolog sistem daha öncede söylediğimiz gibi birden fazla mesajı aynı anda görüntüleme yetisine sahiptir. Bu mesajlar ağaç yapısı içerisinde görüntülenir.

Figure 2.9 INFOLOG TREE

SetPrefix

setPrefix() Infolog ağacı başlığı için etiketi atar:

SetPrefix(‘Infolog Tree’);

Bu methodun detayları daha sonra ele alınacaktır.

 
 • Trackback are closed
 • Comments (5)
 1. Respect to the author of original work. I am want to say thanks for interesting post, and thanks to google for perfect blog search.

 2. Great post! I wish you could follow up on this topic??

 3. Great read! I want to see a follow up on this topic!!

  -Yours truly,
  Terrence

 4. Maybe the greatest post I read today?!?

 5. Hey Sal, really!?

Comment are closed.