Archive for the ‘ Dynamics AX ’ Category

Telefon numarası kontrolu

Merhaba

Bü gün lazım oldu bir telefon numarası kontrolu yazdım.

Basit bir kontrol yaptım telefon numarasının  uzunluğu ve sayılardan oluşmasını denetliyor

Metod şöyle:

Read more

Bir satır kaydedildiğinde başka tabloya kayıt atmak

Merhaba

Bir tabloya yeni bir kayıt  kaydedildiğin de bu kayıtla ilişikli olarak başka bir tabloya kayıt atmakla  ilgili bir çalışmam  oldu paylaşmakta fayda gördüm.

Bir tanım tablomuz var ve orda zorunlu sütünü var. Eğer zorunluysa çalışanlar tablosundaki kişilere birer kayıt açmak zorundayız.

Bunu tablonun insert medtoduna şu kodları yazarak yapabiliriz.

  public void insert()
{

    ETGDocuMan  eTGDocuMan; // kayıtları oluşturacağımız tablo
    EmplTable   emplTable;

Read more

Ax 2009 Resim işlemleri

Merhaba

Ax 2009 ‘da İk altında çalışanlara resim eklenbliyor. Son zamanlarda yaptığım bir arge çalışmasında kuruluş görünümü kisminde çalışan resimlerinin gösterilmesiyle  ilgili bir çalışma yaptım.

Aşağıdaki metod bu  işi yapıyor.

Çağırmak için populateMoreManagerChildren metodunda aşşağıdaki kodu kullanın

 element.makeImage(node,emplSource);

Read more

AXAPTA İÇİNDE SQL KULLANIMI

Merhaba

Gerekli  olan basit sql ifadelerini bir makalede  gördüm ve paylaşmayı faydalı buldum.

AXAPTA İÇİNDE SQL KULLANIMI

Axapta içerisinde, sql ifadeleri klasik sql ifadelerine benzesede farklılar göstermektedir. Kendine özel bir yazım sitili mevcuttur.

SELECT İfadeleri

Select ifadesi ile tablo / tablolar üzerindeki kayıdı okuyabiliriz. Yazım kuralları:

Select ifadesi: select TabloAdı

Parametreler: [ [ Arama Opsiyonları ] [ Listelenecek Sahalar from ] ] TabloAdının AtandığıDeğişken [İndeks ifadesi] [ Opsiyonlar ] [ Where ifadesi ] [ Join ifadesi ]

         Arama Opsiyonları: reverse | firstfast | firstonly | forupdate | nofetch

Read more

Formdaki bir alanın değerini başka forma aktarmak.

Merhaba

Formdan başka bir form açtırıyorsunuz açılan forma diğer formdaki herhangi bir alanın değerini göndermek isterseniz parm kullanabilirsiniz.

Örneğin, 

void clicked()
{

Bir Fetch Metodu Örneği

Merhaba

Kısa bir süre önce yaptığım bir raporda kullandığım fetch() metodunu örnek olsun diye paylaşıyorum.

Datasource olarak

TaxReportJournal ve inner join ile bağlı  TaxReportJournalLine bulunmakta ayrıca Voucher ve transdate e göre group by alınaktadır.

public boolean fetch()
{

Read more

Update_recordset

The update_recordset operator can be used to update a chunk of records in
a table in one database operation. As with the insert_recordset operator
the update_recordset is very efficient because it only needs to call an update in
the database once.
The syntax for the update_recordset operator can be seen in the next example:

Read more

Reading Excel files

Reading Excel files is another side of Excel file manipulation. It is equally important as file
creation. Usage could vary from importing simple data to processing user-filled files like
timesheets, purchase orders, etc.
In this recipe, we will use the file created in the previous recipe. We will read customer data
using SysExcel classes and will show it on the screen.
How to do it…

Read more

Creating Excel files

Microsoft Office Excel format is one of the formats that have been supported by Dynamics AX
since its early versions. For example, the Document handling feature allows producing Excel
files using the data from the system. In the new version of Dynamics AX, i.e. Dynamics AX
2009, this feature is extended even more. Now almost every form has a button called Export
to Excel, which quickly allows loading form data into Excel for further analysis using powerful
Excel tools.
Microsoft Office Excel format handling is done with the help of standard Dynamics AX
application classes prefixed with SysExcel. Basically, those classes are Excel COM wrappers
plus they contain additional helper methods to ease the developer’s tasks.
To demonstrate the principle in this recipe, we will create a new Excel file and fill it with a
customer list. This technique could be used to export any business data in a similar way.
How to do it…

Read more

Coloring records

The possibility to color individual records is one Dynamics AX feature that can improve user experience. Normally, people like to see a reasonable number of colors in the interface they use. This makes their daily tasks not so boring. One of the common requests is to emphasize the importance of disabled records, for example, terminated employees or stopped customers by displaying their records in a different color, normally red. An opposite example could be to show processed records like posted journals or invoices sales orders, let’s say in green. In this recipe, we will color locked-in-journal accounts in the Chart of accounts form.

How to do it…

Read more

Page 16 of 20« First...10141516171820...Last »

Türkiye'nin en doğru, dolu dolu ve hatasız anlatımları ile teknik yazılarına, makalelerine, video'larına, seminerlerine, forum sayfasına ve sektörün önde gelenlerine ulaşabileceğiniz teknik topluluğu, MSHOWTO