Bir Fetch Metodu Örneği

Merhaba

Kısa bir süre önce yaptığım bir raporda kullandığım fetch() metodunu örnek olsun diye paylaşıyorum.

Datasource olarak

TaxReportJournal ve inner join ile bağlı  TaxReportJournalLine bulunmakta ayrıca Voucher ve transdate e göre group by alınaktadır.

public boolean fetch()
{


    boolean ret;
    TaxReportJournalLine     TaxReportJournalL,TaxReportJournalL2;
    LedgerJournalId                CalculationId ;
    Voucher                                voucher;
    InvoiceId                              invoiceId;
    VATNum                               vATNum;
    container                              con;
    QueryRun                             qr;

;
    ret = true;

     if (element.args().dataset() == tablenum(TaxReportJournalLine))
        {
           TaxReportJournalLine = element.args().record(); // Raporu birformdan çağırıyoruz ve formda üzerinde olduğumuz kaydı alıyorum
        }
    element.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(TaxReportJournal, CalculationId)).value(sysQuery::value(TaxReportJournalLine.CalculationId));  // aldığımız kaydı range olarak ekliyoruz

    qr = new queryrun(element.query());

    taxBaseAmount   = 0;
    taxAmountMST    = 0;
    totalAmountMST  = 0;
    while(qr.next())
    {
        TaxReportJournalL  = qr.get(tablenum(TaxReportJournalLine));

        select sum(TaxBaseAmount),sum(TaxAmountMST),sum(TotalAmountMST)
                from TaxReportJournalL2
        where TaxReportJournalL2.Voucher == TaxReportJournalL.Voucher
                  && TaxReportJournalL2.InvoiceId == TaxReportJournalL.InvoiceId
                  &&  TaxReportJournalL2.VATNum == TaxReportJournalL.VATNum ;

        taxBaseAmount   = TaxReportJournalL2.TaxBaseAmount;
        taxAmountMST    = TaxReportJournalL2.TaxAmountMST;
        totalAmountMST  = TaxReportJournalL2.TotalAmountMST;

         select firstonly eTGTaxReportJournalL2
         where TaxReportJournalL2.Voucher == TaxReportJournalL.Voucher
                  && TaxReportJournalL2.InvoiceId == TaxReportJournalL.InvoiceId
                  &&  TaxReportJournalL2.VATNum == TaxReportJournalL.VATNum ;

       voucher          = TaxReportJournalL.Voucher;
       invoiceId        = TaxReportJournalL.InvoiceId;
       vATNum           = TaxReportJournalL.VATNum;

       element.send(TaxReportJournalL2);

    }

    return ret;
}

Burda kullanılan bazı tablolar sizde mevcut olmayabilir kendi oluşturduğumuz tabloları kullandığım bir çalışmaydı kod kullanımı açısından örenek teşkil edebileceğini düşündüğüm için paylaşıyorum.

Selamlar

 
  • Trackback are closed
  • Comments (2)
  1. Başlığınız yanlış olmuş Fatch ? fetch olması gerekiyor sanırım. Elinize sağlık yazılarınız başlangıç için çok güzel.

Comment are closed.