Formdaki bir alanın değerini başka forma aktarmak.

Merhaba

Formdan başka bir form açtırıyorsunuz açılan forma diğer formdaki herhangi bir alanın değerini göndermek isterseniz parm kullanabilirsiniz.

Örneğin, 

void clicked()
{

    Args            args = new Args();
    FormRun         myForm;
    ;
    args.name(formstr(myTestForm)); //formun adı myTestForm olsun
   
    args.caller(this);
    myForm= classFactory.formRunClass(args);
   args().parm() = PurchId.ValueStr();  // Bu sayede PurchId stringinin değerini göndermiş oluyoruz.
    myForm.init();
    myForm.run();   
   }
 
 Açılan formun initinde şu kodla gönderilen değeri alıp range olarak ekleyebilirsiniz.
 PurchId =  element.args().parm();
 this.query().dataSourceTable(tablenum(purchLine)).addRange(fieldnum(Purchline, PurchId)).value(PurchId);
 
Kolay gelsin.
 
Comment are closed.