Diziler(Arrays) && Containers

Array tanımlanırken isiminin sonuna köşeli parantez koyulur ( [ ] ).

Eleman sayısını bu köşeli parantez içinde belirtebilirsiniz

Değer atamak istediğinizde hangi array elemanına değer atanacağını belirtebilirsiniz.

real     realUnlimtedArray[];        // Unlimited index values

real     realLimitedArray[10];      // maximum of 10 values

;

realLimitedArray[2] = 3.142;

Containers

Container değişkeni birbirinden farklı değer tiplerini içerebilir. Bu değer tipleri basit ya da extended olabilir, arrayler ve diğer containerlar dahil. Ancak sadece sınıflar contanierlar içine yerleştirilemezler.

Container metodları:

  • conPeek()
  • conDel()
  • conNull()
  • conFind()
  • conIns()
  • conPoke()
  • conLen()

Örnek:

container     c;               // the container is declared

int    i, j;

str   txt;

;

c = [10, 20, "test"];        // the container has 3 values set

print conPeek(c, 3);       // the third element is printed

[i,j,txt] = c;// other variables are set from the container

 
Comment are closed.

Türkiye'nin en doğru, dolu dolu ve hatasız anlatımları ile teknik yazılarına, makalelerine, video'larına, seminerlerine, forum sayfasına ve sektörün önde gelenlerine ulaşabileceğiniz teknik topluluğu, MSHOWTO