Archive for the ‘ Dynamics AX ’ Category

How to change grid row color in listpage form in Dynamics Ax 2012

I need to change the grid row’s color in ax 2012 depend on the record status. The usual solution for this is to override the formdatasource method displayoption(). However, the form is listpage type and DataSource method can not be overiden. Customization works only in the interaction class for listpages. I try to do this modification in to the interaction class but i couldn’t . After some search i find a solution. Firts export listpage form to xpo file and change form’s FormTemplate property to the none. Now you can override the displayoption() method with this code.


public void displayOption(Common _record, FormRowDisplayOption _options)
{
  #define.Green(0, 255, 0)
  #define.Orange(255, 128, 64)
  #define.LightGreen(64, 128, 128)
  #define.White(255, 255, 255)

  FRTImportTable importTable;
  ;

  importTable = _record.data();

  if (importTable.Status == FRTImportStatus::PreInvoice)
  {
    _options.backColor(WinAPI::RGB2int(#Green));
    _options.textColor(WinAPI::RGB2int(#White));
  }
  else if (importTable.Status == FRTImportStatus::OpenInvoice)
  {
    _options.backColor(WinAPI::RGB2int(#Orange));
  }
  else
  {
    _options.backColor(WinAPI::RGB2int(#LightGreen));
  }

  super(_record, _options);
}

Export new form to another xpo file. Open each xpo file and find displayoption() method from second xpo file. Copy and paste below code to the first xpo file between METHODS and ENDMETHODS branches.


SOURCE #displayOption
#public void displayOption(Common _record, FormRowDisplayOption _options)
#{
#  #define.DarkGray(80, 80, 80)
#  #define.LightGray(200, 200, 200)
#  #define.LightGray2(20, 20, 20)
#  #define.White(255, 255, 255)
#
#  FRTImportTable importTable;
#  ;
#
#  importTable = _record.data();
#
#  if (importTable.Status == FRTImportStatus::PreInvoice)
#  {
#    _options.backColor(WinAPI::RGB2int(#DarkGray));
#    _options.textColor(WinAPI::RGB2int(#White));
#  }
#  else if (importTable.Status == FRTImportStatus::OpenInvoice)
#  {
#    _options.backColor(WinAPI::RGB2int(#LightGray));
#  }
#  else
#  {
#    _options.backColor(WinAPI::RGB2int(#LightGray2));
#  }
#
#
#  super(_record, _options);
#}
ENDSOURCE

Save the first xpo and import to the ax.

Open your listpage form now you see the colors.

This is not a proper solution but i couldn’t find any other if you do let me know.

Until next time.

How to display only one attribute value from LedgerDimension

In this post, I will explain how to display only one attribute value from LedgerDimension. I will use CostCenter attribute for my example. As you know LedgerDimension table are DimensionAttributeValueCombination , DimensionAttributeValueGroupCombination and DimensionAttributeLevelValue . This tables holds the related data. Instead of this tables I wil use only DimensionAttributeLevelValueAllView view. This view is very simple and useful.
I have a LedgerDimension’s RecId end i want to display only CostCenter value. I will join DimensionAttributeValue to DimensionAttributeLevelValueAllView and give the ranges.

Here is the method displays costCenter values.


// FD: Display CostCenter Value from LedgerDimension
display num dispFinancialDisplayValue()
{
  DimensionAttributeValue       dimAttrValue;
  DimensionAttributeLevelValueAllView dimAttrLevelValueAllView;
  ;

  select firstonly dimAttrLevelValueAllView
  where dimAttrLevelValueAllView.ValueCombinationRecId == this.LedgerDimension
  join dimAttrValue
    where dimAttrValue.RecId == dimAttrLevelValueAllView.AttributeValueRecId
    &&  dimAttrValue.DimensionAttribute  == 5637144851;
    // CostCenter RecId. Must be parametric.

  return dimAttrLevelValueAllView.DisplayValue;
}

I wrote this method to a table that have LedgerDimension field.

Until next time.

How to display only one attribute value from DefaultDimension

In this post, I will explain how to display only one attribute value from DefaultDimension. I will use CostCenter attribute for my example. As you know DefaultDimension tables are DimensionAttributeValueSet and DimensionAttributeValueSetItem . This tables holds the related data. I wil use only DimensionAttributeValueSetItem table.
I have a DafaultDimension’s RecId end i want to display only CostCenter value. I will join DimensionAttributeValue to DimensionAttributeValueSetItem and give the ranges.

Here is the method displays costCenter values.


// FD: Display CostCenter Value from DefaultDimension
display num dispDefaultDisplayValue()
{
  DimensionAttributeValue      dimAttrValue;
  DimensionAttributeValueSetItem dimAttrValueSetItem;
  ;

  select firstonly dimAttrValueSetItem
  where dimAttrValueSetItem.DimensionAttributeValueSet == this.DimensionDefault
  join dimAttrValue
    where dimAttrValue.RecId == dimAttrValueSetItem.DimensionAttributeValue
    &&  dimAttrValue.DimensionAttribute  == 5637144851;
    // CostCenter RecId. Must be parametric.

  return dimAttrValueSetItem.DisplayValue;

}

I wrote this method to a table that have DimensionDefault field.

Until next time.

How to modify MainAccount Lookup in Segmented Entry Control

Hi

One of my friend asked me  “How can i modify MainAccount lookup in Segmented entry control?”. I did not know how to do that. After some research i found LedgerDimensionAccountController class which controls Segmented Entry Control.  After some working i found a method named restrictQueryForMainAccounts() .


public static void restrictQueryForMainAccounts(QueryBuildDataSource
                       _queryBuildDataSource)
{
  QueryBuildRange qbr;
  //--> FD
  QueryBuildRange qbrFD;
  // <-- FD

  str evalCriteria = strFmt('(%1.Type != %2)',
    _queryBuildDataSource.name(),
    queryValue(enum2int(DimensionLedgerAccountType::Reporting)));
  ;

  qbr = _queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(DimAttributeMainAccount, Type));
  qbr.value(evalCriteria);
  qbr.status(RangeStatus::Hidden);

  //--> FD
  qbrFD = _queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(DimAttributeMainAccount, value));
  qbrFD.value("3*");
  // <-- FD
}

If you open segmented entry control and lookup mainAccount before modification of this method you can see all MainAccounts .

If you modify the method you can see only data starts with “3″ as you can see blow image.

It may not be the correct way to do this but it works. I dont recommend to do such a modification at framework classes. If you have to, be very careful.

Until next time.

Dynamics Ax 2012 Event Handling

Merhaba

Ax 2012 ile gelen yeniliklerden biride event teknolojisi. .Net’te kullanılan bu teknoloji x++’a da uyarlanmış. Bu konuyla ilgili bir çok dokuman mevcut. White Paper buradan indirebilirsiniz.

Ben bu yazımda basit bir örnekle standart bir tabloda event teknolojisini nasıl kullanabileceğimizi anlatmaya çalışacağım.

Adım adım ilerleyelim.

 1. FDCustTableEventHandler adında bir class oluşturalım.
 2. customerCreated adında bir metod ekleyelim ve aşağıdaki kodu kopyalayalım.
  public static void customerCreated(XppPrePostArgs _args)
  {
    CustTable custTable;
    ;
    custTable = _args.getThis();
  
    info(strFmt("%1 nolu müşteri oluşturuldu. (EventHandler)",
      custTable.AccountNum));
  }
  
 3. CustTable tablosuna gidip Insert() Metoduna sağ tıklayın. Yeni bir Event handler subsciption tanımlayalım. İsim olarak FDCreateRecord diyelim özelliklerinden resimdeki tanımları yapalım.                                                 

  Buradaki CalledWhen özelliğinde iki şık var. Pre ve Post. Pre insert işleminden önce event’i tetikler. Post ise insert işleminden sonra tetikler.

 4. Yeni bir müşteri girişi yaptığımızda yazdığımız kodun çalıştığını göreceksiniz.

Selamlar.

Dynamics Ax ile bir adresin enlem boylamını nasıl bulunur

Merhaba

Yeni başlayan projemde bir çok müşteri adresi olacak. Benim bu adreslerin enlem ve boylamlarını bilmem gerekiyor. Google Apps ta girilen adresin değerlerini veren bir servis var. XML ve JSON tipte veri veriyor.
Buradan bakabilirsiniz. Bu servisi Ax içinden çağırıp enlem ve boylamını xml dosyasından bulan bir kod yazdım.


static void FD_EnlemBoylamBul(Args _args)
{
XMLDocument     doc;
XMLNode       rootNode;
XMLNode       location, geometry, result , lat, lng;
XMLParseError    xmlError;
str         address;
str         xmladd;
str         xmlfile ;
System.Net.WebClient webClient = new System.Net.WebClient();
;
address = "Rüzgarlıbahçe M.Kavak S. No:31/1 34805 Beykoz İstanbul";
xmladd=strFmt("http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?address=%1&sensor=false",
            address);

xmlfile = webClient.DownloadString(xmladd);

doc = new XmlDocument();
doc.loadXml(xmlfile);
xmlError = doc.parseError();
rootNode = doc.documentElement();
result  = rootNode.selectSingleNode("result");
geometry = result.selectSingleNode("geometry");
location = geometry.selectSingleNode("location");

lat = location.selectSingleNode("lat");
info(strFmt("Enlem(lat) = %1" ,lat.text()));

lng = location.selectSingleNode("lng");
info(strFmt("Boylam(lng) = %1" ,lng.text()));

}

Selamlar.

Dynamics Ax 2012 Valid Time State 2

Merhaba

Önceki yazımda  tarih kontrollü yapının nasıl kurulacağını anlatmıştım. Bu yazımda framework ile gelen sorgu özelliklerinden bahsedeceğim. Resimdeki gibi bir örnek verimiz olsun.

Birinci örneğimiz bu gün için geçerli olan sözleşme kaydını bize verir.

Select ile;

static void FD_ValidTimeState1(Args _args)
{
  FDcontractTable  FDcontractTable;
  TransDate     contractStartDate = systemDateGet() ;
  ;

  while select validTimeState(contractStartDate) FDcontractTable
    where FDcontractTable.ContractId == 'CNRT_004'
  {
    info(strFmt("%1: %2 - %3",
      FDcontractTable.ContractId,
      FDcontractTable.ValidFrom,
      FDcontractTable.ValidTo));
  }
}

Query ile;

static void FD_ValidTimeState3(Args _args)
{
  Query        query;
  QueryRun      queryRun;
  FDcontractTable   FDcontractTable;
  TransDate      contractStartDate = systemDateGet() ;
  ;
  query = new Query();
  query.addDataSource(tableNum(FDcontractTable)).addRange(fieldNum(FDcontractTable,
      ContractId)).value(queryValue('CNRT_004'));

  query.validTimeStateAsOfDate(contractStartDate);

  queryRun = new QueryRun(query);

  if(queryRun.prompt())
  {
    while(queryRun.next())
    {
      FDcontractTable = queryRun.getNo(1);
      info(strFmt("%1: %2 - %3",
        FDcontractTable.ContractId,
        FDcontractTable.ValidFrom,
        FDcontractTable.ValidTo));
    }
  }
}

İkinci örnekte ise 30 günlük aralıkta kalan bütün sözleşmeleri  verir.

Select ile;

static void FD_ValidTimeState2(Args _args)
{
  FDcontractTable  FDcontractTable;
  TransDate     contractStartDate = systemDateGet() ;
  TransDate     contractEndDate  = systemDateGet() + 30;
  ;

  while select validTimeState(contractStartDate , contractEndDate)
    FDcontractTable
    where FDcontractTable.ContractId == 'CNRT_004'
  {
    info(strFmt("%1: %2 - %3",
      FDcontractTable.ContractId,
      FDcontractTable.ValidFrom,
      FDcontractTable.ValidTo));
  }
}

Query ile;

static void FD_ValidTimeState4(Args _args)
{
  Query        query;
  QueryRun      queryRun;
  FDcontractTable   FDcontractTable;
  TransDate      contractStartDate = systemDateGet() ;
  TransDate      contractEndDate  = systemDateGet() + 30;

  query = new Query();
  query.addDataSource(tableNum(FDcontractTable)).addRange(fieldNum(FDcontractTable,
      ContractId)).value(queryValue('CNRT_004'));

  query.validTimeStateDateRange(contractStartDate, contractEndDate);

  queryRun = new QueryRun(query);

  if(queryRun.prompt())
  {
    while(queryRun.next())
    {
      FDcontractTable = queryRun.getNo(1);
      info(strFmt("%1: %2 - %3",
        FDcontractTable.ContractId,
        FDcontractTable.ValidFrom,
        FDcontractTable.ValidTo));
    }
  }
}

4. örneği çalıştırdığınızda Query ekranında yeni bir özellik olan Date options ile karşılaşacaksınız. Bu sekmeden 3 tip var. İsimlerinden de anlaşılacağı üzere birincisi şu andaki aktif kaydı verir. İkincisi girilen tarihteki aktif kaydı verir. Üçüncüsü ise aralıktaki aktif kayıtları verir.

Kodda kullanımı gayet güzel olmuş.

Selamlar.

Dynamics Ax 2012 Valid Time State 1

Merhaba

Bu yazımda ax 2012 ile gelen yeni Date effective framework , veya diğer adıyla Valid time state tables‘tan bahsedeceğim. Bu framework verinizde tarih veya saat aralığına göre bir işlem yapılıyorsa bu verinin girişini ve kontrollerini otomatik yapar. Örneğin sözleşmeleri tuttuğunuz bir tablo var ve sözleşmeler belli bir tarih aralığında geçerli. Siz sözleşme bittiğinde yeni bir tarih aralığı girip sözleşmenin bazı şartlarını değiştirip yeniden tanım yapabiliyorsunuz.  Adım adım ilerleyelim.

 1. FDContractTable isminde bir tablo yapalım. Bu tabloya ContractId adında string bir alan oluşturalım. Tablonun özelliklerinden ValidtimeStateFieldType özelliğini Date yapalım. Otomatik olarak ValidFrom ve Validto alanları açılmış oldu.
 2. VTSIdx adında bir indeks oluşturup ContractId , ValidFrom ve ValidTo alanlarını ekleyelim. Resimdeki özellikleri tanımlayalım. ValidTimeStateMode ta iki tanım var Gap ve NoGap . Bu özellik iki tarih arasında boşluk bırakılıp bırakılmayacağını belirleyen özelliktir.
 3. Bir form yapalım ve forma grid ekleyelim. Alanlarımız sürükleyip gride bırakalım. Oluşturduğumuz formun veri kaynağının özelliklerinde ValidTimeStateAutoQuery özelliğini DataRange yapalım.
 4. Formu açıp veri girişi yaptığınızda aynı sözleşme kodu için çakışan tarihlere giriş yaptırmadığını göreceksiniz. Yeni kayıt girerken devam eden sözleşmeyi bitirdiğini ve yeni sözleşmenin bitiş tarihine bir giriş yapmazsanız never yani sonsuz yazdığını göreceksiniz.

Daha önce bizim kodla yaptığımız bir çok kontrolü framework bizim için yapıyor. Kullanışlı bir sistem olmuş. Bir sonraki yazımda kodda bu yapının nasıl kullanılabileceğinden bahsedeceğim.

Bu framework ile alakalı çok ayrıntılı bir White Paper yayınlandı. Buradan indirebilirsiniz.

Örnek projeyi buradan indirebilirsiniz.

Selamlar.

Dynamics Ax 2012′de eski usul ana tablo yapmak

Merhaba

Bir önceki yazımda ana tablo yapısındaki ve EDT ilişkilerindeki değişikliklerden bahsetmiştim. Bu yazımda bizim eski versiyonlardan bildiğimiz alıştığımız string alanlar üzerinden ana tablo ve EDT ilişkisi kurma işini nasıl yapabileceğimizi anlatacağım. Bir örnekle anlatmaya çalışayım.

 1. String bir EDT yapalım. İsmi FDCarID olsun.
 2. FDCarTable adında bir tablo yapalım. FDCarId EDT’mizi sürükleyip Fields kısmına bırakalım ve bir sütün oluşturalım.
 3. EDT’mize dönelim ve ReferanceTable özelliğine FDCarTable yazalım. Daha sonra EDT üzerindeki Table Referances kısmına eni bir referans ekleyelim ve FDCarTable da oluşturduğumuz alan ile ilişkilendirelim.
 4. FDCarTable’a CarIdx adında bir indeks oluşturalım ve CarId’yi indekse ekleyelim. İndeks özelliklerinde aşağıdaki tanımları yapalım.

 5. FDCarTable özelliklerinden PrimaryIndex ve  ClusterIndex için CarIdx ‘i seçelim.
 6. FDCarTable için bir form oluşturalım ve formun menu item’ını oluşturalım.Bu işlemlerden sonra ana tablo yapısı hazır.
 7. FDCarRentTable isminde bir tablo oluşturalım. Fields kısmına FDCarId EDT’sini sürükleyip bırakalım. Otomatik olarak ilişki sorusu çıkacak  burayı onaylamalısınız.
 8. FDCarRentTable için bir form yapalım. gerekli tasarımları yaptığımızda ana tablo yapısı ve lookup’ların çalıştığını göreceksiniz.

Örnek projeyi indirmek için tıklayın.

Selamlar.

Dynamics Ax 2012′de ana tablo yapısındaki değişiklikler

Merhaba

Dynamics ax 2012 ile birlikte alışık olduğumuz bir çok teknolojide değişiklikler oldu. Bunlardan en temel olanlarından biride PrimaryKey yapısı. Eski versiyon eğitimlerinde sürekli söylediğim bir cümle vardı. “Ax akıllı kod kullanmak için performanstan ödüne vererek ana tablolarda string keyler kullanır.” bu cümle ax 2012 için geçerli değil. Hem akıllı kod kullanmak hemde key’i int yapmak artık mümkün. Tablolar için yeni bir Integer key oluşturmaya gerek yok. Bildiğiniz gibi her tabloda RecId alanımız mevcut. Bizim ilk eskiden beri öğrendiğimiz “her bir tablonun bir tane integer key alanı olur ve diğer tablolarla ilişkileri bu alan sayesinde kurulur” ifadesi ax içinde artık geçerli. Eski versiyonlarda olan string key hala yapabiliyoruz. Bunu başka bir yazımda anlatacağım. Bu yazımda RecId ile nasıl ana tablo yapılır bir örnekle anlatmaya çalışacağım. Adım adım ilerleyelim.

 1. Bir kitap tablomuz olsun. Birde kitap satış tablosu olsun.  FDBookTable içine BookName adında string bir alan açalım. Bu alan için bir indeks oluşturalım ve aşağıda görünen tanımları yapalım.
 2. FDBookTable genel yapısı için bu tanımları yapalım.
 3. BookNameIdx indeksini oluşturalım ve tanımları yapalım.
 4. FDBookTable özelliklerinde key tanımlarını yapalımPrimaryIndex ve ClusterIndex surrogateKey olmalı. SurrogateKey RecId index demek aslında.
 5. Int64 tipinde bir EDT oluşturalım.
 6. EDT özelliklerinde referans tablo olarak kitap tablomuzu seçiyoruz ve Table References kısmında da RecId ile referans tanımı yapıyoruz.
 7. Bu işlemlerden sonra ana tablo yapabilmek başka tablolarla ilişki kurmak için ihtiyacımız olan tanımları yapmış olduk. Bu aşamada FDBookLine isminde bir tablo oluşturup FDBookTableRecId EDT sini sürükleyip Fields kısmına bıraktığınızda sizden FDBookTable ile ilişki kurmak için bir onay sorusu çıkacaktır. Onay vermelisiniz. Aşağıdaki resimde görünen tanımları otomatik yapmış olacak. Eğer sorun olursa elle de oluşturabilirsiniz.
 8. Bir form yapalım ve veri kaynağına FDBookLine tablosunu ekleyelim. Tasarım kısmına bir Grid oluşturup veri kaynağında FDBookTableRecId alanını sürükletip Grid üzerine bırakalım. Otomatik olarak ReferanceGroup oluşmalı ve sizin BookNameIdx indeksinde eklediğiniz sütunları otomatik oluşmalıdır. Eğer oluşmuyorsa bir bu kısma kadar olan adımlarda bir eksiklik yapmışsınız demektir.
 9. Formu açmadan önce Kitap tablosunu açıp bir kaç kitap tanımı yapalım.
 10. Artık kitap satış formu açıp giriş yapabilirim. Gördüğünüz gibi Lookup ta kitap isimlerini görüyorum ve ona göre süzme işlemleri yapabiliyorum. Seçtikten sonrada Grid ekranında kitap isimlerini görüyorum ve Grid üzerinde de süzme yapabiliyorum isim üzerinden. en güzel tarafı ise FDBookLine tablosuna gidip baktığınızda kitap isimlerin yerinde Kitap tablosunun RecId’sini göreceksiniz. Bunu sağlayan bir kaç yapı var öncelikle Veri kaynağında Referance Data Sources kısmı bide Referance Group kısmı. Bu iki kısımda çok ayrıntı var ilerde bunlara da değineceğim.
 11. Benim fikrim bu teknolojiyle birlikte ana tablo tanımlarını RecId üzerinden yapmak lazım. Eski yapılan geliştirmeleri hemen değiştirmeye gerek yok ancak performans sıkıntısı olan kısımlarda değiştirmek lazım.

  Projeyi indirmek için tıklayın.

  Selamlar.

Page 5 of 20« First...345671020...Last »