Archive for Kasım 18th, 2011

Raporda sayfa numarasını ve toplam sayfa ededini göstermek

Merhaba

Herhangi bir raporda  sayfa numarasını ve toplam sayfa ededini göstermek için ReportRun sınıfında bulunan iki metodu kullanabiliriz. Bunlar  page() ve pagesTotal() metodlarıdır.  Yaptığımız  raporlarda  Int tipinde tasarım elemanları ekleyip DataMethod özelliğine page ve pagesTotal yazmak  yeterlidir. Örnek olarak salesInvoice raporunun pageHeader:Invoice kısmındaki Page vePagesTotal elmanlarına bakılabilir.

Kendi yaptığım bir örnek :