Axaptada forma kodla çoklu range eklemek

Merhaba

Bir araç isteği geliştirmesi yaptığımızı düşünelim. Araç isteklerinin listelendiği bir form yapıyoruz.
Burada kişi bu formu açtığında kendi kayıtları ve kendisine bağlı olan pozisyondaki personelinin kayıtları görünsün istiyoruz.

init motudundan çağırabileceğimiz addrange metodumuz şöyle olabilir.

void addRange()
{

HRPPartyPositionTableRelationship HRPPartyPosition;
HRPPartyPositionTableRelationship HRPPartyPosition2;
QueryBuildRange rangeReqOwner;
emplId emplId;
str filterReqOwner;

;rangeReqOwner = VehicleRequest_ds.query().dataSourceTable(tablenum(VehicleRequest)).addRange(fieldNum(VehicleRequest, ReqOwner)); // range tanımlıyoruz

emplId = EmplTable::userId2EmplId(curuserid()); // bağlanan kullnıcının çalışan nosunu buluyoruz
rangeReqOwner.value(emplId ); // bulduğumuz noyu range value olarak ekliyoruz.

HRPPartyPosition = HRPPartyPositionTableRelationship::findEmplId(emplId); // çalışan kişinin pozisyon kaydını buluyoruz

// bulduğumuz pozisyona bağlı olan çalışanları bulup onlar içinda range oluşturuyoruz
while select HRPPartyPosition2
where HRPPartyPosition2.ReportsToPosition == HRPPartyPosition.PositionId
{
rangeReqOwner =VehicleRequest_ds.query().dataSourceTable(tablenum(VehicleRequest)).addRange(fieldNum(VehicleRequest, ReqOwner));
rangeReqOwner.value(HRPPartyPosition2.Reference); // bulunan çalışanlarıda range ekliyoruz
}

}

bu kod sayesinde formda hem kullnıcı hemde kullnıcıya bağlı çalışanların istekleri süzülmüş oluyor.

Selamlar.

 
  • Trackback are closed
  • Comments (1)
    • zerodtkjoe
    • Ekim 20th, 2010 2:15pm

    Thanks for the info

Comment are closed.