Cross Company ile query yazmak

Merhaba

Bu yazımda birden çok şirketin verilerini gösteren bir formda seçilen kayıtların hangi şirketlerde olduğunu bulan bir metod öreneği var.

void groupByCompany()
{
    TmpFrmVirtual   tmpTmpFrmVirtual;
    PurchReqLine    tmpPurchReqLine;

    str 10          dizi[];
    int             i,j;
    Query           query;
    QueryRun        qRun;

    ;


    query = new Query();
    query .allowCrossCompany( true );
    query .addCompanyRange( ‘Z01′ );  // istediğimiz kadar şirket ekleyebiliriz
    query .addCompanyRange( ‘Z03′ );
    query.addDataSource(tablenum(PurchReqLine)).addGroupByField(fieldnum(PurchReqLine,dataAreaId));   // şirete göre grup by alıyoruz.
    query.dataSourceTable(tablenum(PurchReqLine)).addRange(fieldnum(PurchReqLine,
                PurchGroupCodeId)).value(queryvalue(PurchReqLine.PurchGroupCodeId));  // kriter verdik

    qRun  = new queryrun(query);
    i = 1;
    while(qrun.next())
    {
        tmpPurchReqLine  = qrun.get(tablenum(PurchReqLine));

        dizi[i] = tmpPurchReqLine.dataAreaId;   // olan şireketleri bir diziye atıyoruz burada istedğiniz işlemleri yapabilirsiniz.
        i++;
        info(strfmt(” ====>  %1″,tmpPurchReqLine.dataAreaId));

    }
     }

 
  • Trackback are closed
  • Comments (1)
  1. Fatih eline sağlık tam ihtiyacım olan bilgi
    query .addCompanyRange( ‘Z03′ );

Comment are closed.