Real alanlara lookup yazmak

Custom lookup yazarken real alanlara lookup yazmak gerekebilir. Ax’ta satır numarası alanı (LineNum) ve tutar alanları real tanımlanmıştır.

Bu alanlara lookup yazabilmek için \Classes\SysTableLookup\performFormLookup metodunu aşağıdaki gibi değiştirmemiz gerekmektedir.

void performFormLookup()
{
    //Mevcut alanlar

    …

    FormRealControl     callingRealControl;
    ;
    if (!callingControl)
        throw(error(Error::wrongUseOfFunction(funcname())));

    switch (callingControl.handle())
    {
        //Mevcut Caseler

        ….

        case classnum(FormRealControl) :
            callingRealControl = callingControl;
            callingRealControl.performFormLookup(this.formRun());
            break;
    }
}

 
Comment are closed.