Query ile temp tablo üzerinde dolaşma

Temp tablo üzerinde çalışırken query ile bu tablonun üzerinde dolaşmak istediğimizde

Tablo özelliklerinden Temporary == Yes olursa query boş tablo üzerinde dolaşıyor. 

  q = new Query();
  qbd = q.addDataSource(tablenum(tmpinventSettlement));

  qrun= new QueryRun(q);
  qrun.setRecord(tmpInvent); // kullandığımız temp tabloyu değiştirmek için. .setCursor ‘da kullanılabilir.
  while(qrun.next())
  {
  }

 
Comment are closed.