Formda İstenilen Kayda Gitmek

Formda istenilen kayda gitmek için FormDataSource.findRecord(common _record) fonksiyonu kullanılıyor.
Form ilk açıldığında istenilen kaydın üzerinde bulunulması için:
1-Formun init fonksiyonunda:
if (element.args().record())
{
        custQuotationJourRec = element.args().record();
}
2-Formun dataSourceunun active fonksiyonunda:
if((isFirst) && (custQuotationJourRec))
{
    CustQuotationJour_ds.findRecord(custQuotationJourRec);
    isFirst = false;
}
yazılarak kullanılabilir.
 
Comment are closed.

Türkiye'nin en doğru, dolu dolu ve hatasız anlatımları ile teknik yazılarına, makalelerine, video'larına, seminerlerine, forum sayfasına ve sektörün önde gelenlerine ulaşabileceğiniz teknik topluluğu, MSHOWTO