Query nesneleri ile GroupBy ve Sum Almak

Select Sum(AmountMst) from LedgerTrans

Group By LedgerTrans.Voucher, LedgerTrans.TransDate 

 koduna denk olan query alttaki gibi yazılabilir:

 

 Query q;

QueryRun qr;

QueryBuildDataSource qbdsLedgerTrans;

LedgerTrans ledgerTrans;

;

 q = new Query();

qbdsLedgerTrans = q.addDataSource(tableNum(LedgerTrans));

qbdsLedgerTrans.addSortField(FieldNum(LedgerTrans, Voucher));

qbdsLedgerTrans.addSortField(FieldNum(LedgerTrans, TransDate));

qbdsLedgerTrans.orderMode(OrderMode::GroupBy);

qbdsLedgerTrans.addSelectionField(FieldNum(LedgerTrans, AmountMST), SelectionField::Sum);

qr = new QueryRun(q);

while(qr.next())

{

 ledgerTrans = qr.get(TableNum(LedgerTrans));

this.send(ledgerTrans);

}

 
Comment are closed.

Türkiye'nin en doğru, dolu dolu ve hatasız anlatımları ile teknik yazılarına, makalelerine, video'larına, seminerlerine, forum sayfasına ve sektörün önde gelenlerine ulaşabileceğiniz teknik topluluğu, MSHOWTO