Posts Tagged ‘ Data Management Framework

Dynamics 365 Finance and Operations Veri Yönetimi 1.Veri Aktarımı (Import) Nasıl Yapılır?

Bu yazı ile Dynamics 365 Finance and Operations veri yönetimi altyapısına (Data Management Framework) giriş yapacağım. Veri yönetimi kapsamı çok geniş. Ben bu seride temel prensiplerden bahsetmeye çalışacağım. Veri her uygulama için çok önemli ancak ERP’nin var olma sebebi veriyi doğru toplamak ve toplanan veriden anlamlı raporlar oluşturmak. Bu sebepten ürünün her zaman veri yönetiminde güçlü araçları vardı. Bulutla birlikte bunlar artık çok ileri seviyeye taşındı. İşin içinde CDS ve Azure DataLake gibi çok farklı teknolojiler girdi. Tabi ki SQL ve tablo yapısı duruyor ancak üzerine eklenen Data entities yapısıyla birlikte çok daha esnek ve kolay yönetilen bir yapıya sahip olduk. Bu bölümde veri yönetimi altyapısını kullanarak Data Entitiy ve Entity Packeges’ın nasıl yönetileceğini anlatmaya çalışacağım.

Veri yönetimi altyapısına aşağıdaki nesnelerden oluşmaktadır.

 • Data entities – Anlamlı veri kümeleri diyebiliriz. Belli bir veriyi görmek ve işlem yapmak için bir veya birçok veri kaynağından oluşan bir yapıdır. Data Entity bizim için bu veri kaynaklarını bir araya getirip anlamlı bir veri kümesi üzerinden işlemleri yapabilmemize olanak sağlıyor. Tekrar kullanmaya uygundur. Entegrasyon, veri aktarımı ve diğer birçok ama için kullanılır.
 • Data project – Düzenlenmiş Data Entity ve ilişkileri tutan bir proje kaydıdır. Tekrar tekrar çalıştırılabilir bir yapısı vardır.
 • Data job – Çalıştırılmış Data Project’leri, yüklenen dosyaları ve tekrarlayan işlemleri içerir.
 • Job history – İşlemlerin tarihçesini tutar.
 • Data package – Sıkıştırılmış içinde Data project manifest ve Data files olan bir yapıdır. Data job üzerinden oluşturulur. Birden çok dosyayı tek seferde içeri ve dışarı aktarmayı sağlar.

Üç farklı senaryo için bu yapıyı kullanabilirsiniz:

 • Veri geçişi (Data migration)
 • Konfigürasyon oluşturma ve kopyalama(Set up and copy configurations)
 • Entegrasyon(Integration)

Gelelim bu yazının konusuna. Çok basit bir veri aktarımı ile başlayacağız. Tedarikçi grubu aktaracağız. (VendGroup). Dynamics 365 Finance and Operations’a giriş yapıp Workspaces > Data management çalışma sayfasını açıyoruz.

Resim-1

Read more

Dynamics 365 Finance and Operations Data Management 1. How to Import Data?

In this article, I will introduce Dynamics 365 Finance and Operations data management infrastructure (Data Management Framework). The scope of data management is very large. I will try to talk about the basic principles in this series. Data is very important for every application, but the reason for the existence of ERP is to collect the data correctly and to create meaningful reports from the collected data. For this reason, the product has always had powerful tools for data management. With the cloud, these are now very advanced. Many different technologies such as CDS and Azure DataLake were involved. Of course, SQL and table structure remains, but with the added Data entities structure, we have a much more flexible and easily managed structure. In this section, I will try to explain how to manage Data Entity and Entity Packeges using the data management infrastructure.

The data management infrastructure consists of the following objects.

 • Data entities – They are meaningful data sets. It is a structure that consists of one or more data sources to view and process a certain data. Data Entity allows us to bring these data sources together and perform transactions over a meaningful data set. It is suitable for reuse. It is used for integration, data transfer and many other purposes.
 • Data project – A project record that holds edited Data Entity and relationships. It can be reused.
 • Data job – Includes run Data Projects, uploaded files and recurring processes.
 • Job history – Keeps the history of transactions.
 • Data package – It is a compressed structure with Data project manifest and Data files. It is created over the data job. It allows importing and exporting multiple files in one operation.

You can use this structure for three different scenarios:

 • Data migration
 • Set up and copy configurations
 • Integration

Let’s get to the topic of this article. We’ll start with a very simple data transfer. We will transfer the vendor group. (VendGroup). Log in to Dynamics 365 Finance and Operations and open Workspaces > Data management worksheet.

Image-1

Click Framework parameters Tile. Tile’ı nasıl çevirmek lazım emin olamadım. En iyi uygunu tuğla veya fayans gibi duruyor ama ben karo diyeceğim. J  You can make many settings from the screen that opens. Now just select the View defaults section as Enhanced view.

Image-2

This is now the advanced view. You can return to the old view by selecting Standard view.

Image-3

Click on the Import tile.

Image-4

Enter the basic information and click Add File.

Image-5

By the way, the data I will transfer is a csv as shown below.

Image-6

From the window that opens, I first select the Entity I want to transfer from. I determine the format. I select my file by clicking Upload and add.

Image-7

I click Yes.

Image-8

Here it says some relationships are missing between my file and the Entity. I can do it here if I want. I lick No for now.

Image-9

Transfer failed due to lack of relationships. However, the project was created. I click the icon under view map.

Image-10

It shows the links between my file and the Entity. Since the headings in my file are tags, it could not auto-match. I can do it manually from here.

Image-11

I have completed my mappings and I save.

Image-12

I go to my project and click Import.

Image-13

It adds the transfer to the working list.

Image-14

It quickly completed the transfer because my data was too little.

Image-15

Now I can open the VendGroup form and see the records I imported.

Image-16

In this article, I made an introduction to data management and performed a very simple data transfer. I will talk about very different uses of this structure in my following articles. Both consultants and software developers need to know the capabilities of this very well. There are many different uses. It is a structure that will save you a lot of time with proper use.

Regards.

www.fatihdemirci.net

TAGs: Microsoft Life Cycle Services, LCS, Azure, Azure DevOps, Data Management Framework, Microsoft Dynamics 365, MsDyn365FO, MsDyn365CE, MsDyn365, Dynamics 365 Insights Power BI, Power Automate, Power Apps, Power Virtual Agents, what is Dynamics 365, Dynamics 365 ERP, Dynamics 365 CRM