Dynamics AX uygulama dosya uzantıları (Application file extensions)

Dynamics AX için bir çok dosya uzantısı mevcut. Bu uzantı isimlerinin belli bir mantığı vardır.

Dosyaların çoğu Ax 2009 için uygulama kalsöründedir. Yolu şöyle:

C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Application\Appl\[your_application]

Uzantılar  3 karakterdir:

Birinci karakter dosyanın sahibini belirtir:

a: application (Uygulama)

k: kernel (Çekirdek)

İkinci karakter dosya içeriğini belirtir:

l: label

o: object

t: text

d: developer documentation

h: help

Üçüncü karakter dosya tipini belirtir:

d: data

i: index

c: cache

t: temporary

Bu mantiği kullarak dosyaları kolayca tanıyabiliriz.

Uygulama klasöründe:

ALD uzantısı: Application Label Data files ( Uygulama etiket veri dosyası)

Dosya etiket ve etiket açıklamalarını içerir.

ALC extension: Application Label Cache files (Uygulama etiket önbellek dosyası)

Etiket önbellek dosyalarını bulundurur.

ALI extension: Application Label Index files (Uygulama etiket index dosyası)

.ali .ald lerin indexlerini barındıran dosyadır.

ALT extension: Application Label Temporary files (Uygulama etiket gecici dosyası)

.ald doaysına yazılmadan önce yeni oluşturulan etiketleri tutar.

AOI extension: Application Object Index file (Uygulama nesne index dosyası)

AOI dosyası AOD dosyalarının indeksini tutar. AOS durduğunda bu dosya silenebilir.

ADD extension: Application Developer Documentation Data files ( Uygulama Geliştimme documantasyonu veri dosyası)

Bu dosya  Application Developer Documentation düğümü altındaki dokumanaları barındırır.

AHD extension: Application Help Data files (Uygulama Yardım Veri dosyası)

AHI extension: Application Help Index files (Uygulama Yardım index dosyası)

AOD extension: Application Object Data file (Uygulama nesne veri dosyası)

Bu  dosya her bir layer için mevcuttur. axVar.AOD , AxCus.AOD axSYS.AOD vs.

KHD extension: Kernel Help Documentation files (Çekirdek Yardım Dokumantasyon dosyası)

KHI extension: Kernel Help Index files (Çekirdek Yardım index dosyası)

Client side (not following the naming logic):

AUC extension: Application Unicode Object Cache file (Uygulama önbellek  dosyası) (AX 4.0 , ax2009)

Bu dosya client tarafında  oluşur. Son kullanıcı için ax nesnelerini önbellekleyerek performans artışı sağlar. Eğer ex eski kod ile çalışıyor veye anlamsız bir hata alıyorsanız bu dosyayı silebilirsin bazı durumlarda sorunu çözer.

Bu dosyayı  C:\Documents and Settings\[USERNAME]\Local Settings\Application Data  xp, veya C:\Users\USERNAME\AppData\Local  vista.

Önbellek ve index dosyalrını AOS kapalıyken silebilirsiniz. AOS u tekrar açtığınızda yeniden  oluşturulacaktır. Bu tip işlemlerden önce Uygulama klasörünün yedeğini almakta fayda var.

Selamlar.

 
Comment are closed.