String bir değişkeni raporda barkod olarak göstermek

Merhaba,

Bu çalışmada CustAccount alanını raporda barkod olarak nasıl gösterebileceğimizi öğreneceğiz.

Öncelikle verikaynağında (DataSource) CustTable Olan bir rapor hazırlayalım. Tasarım kısmında CustTableBody olsun ve CustAccoun ‘u sürükleyip bırakalım. Bu rapor şu anda CustAccount ‘ ları  listelemektedir.  Bundan sonra CustAccount ‘un yanına barkodu nasıl yazdıracağımıza baklaım.

Raporun ClassDecleration :

Buradan barkodun boyutlarını belirleyebilirsiniz.

public class ReportRun extends ObjectRun
{
    BarCodecode39    ordercodeId;
    #DEFINE.BarCodeFontSize(75)
    #DEFINE.BarCodeWidth(9000)
    #DEFINE.BarCodeHeight(900)
}

init metodumuz :

public void init()
{
    ReportStringControl rsc2;
    ;
    ordercodeId = Barcode::construct(BarcodeType::Code39);
    rsc2 = element.design().controlName(identifierStr(OrderBarcode));
    rsc2.font(ordercodeId.defaultfont()); // font önemli
    rsc2.fontSize(#BarCodeFontSize);
    rsc2.width100mm(#BarCodeWidth);
    rsc2.height100mm(#BarCodeHeight);
    rsc2.visible(true);

    super();
}

ve display metodumuz :

display BarcodeString orderBarcode()
{
    BarcodeString ret;
    ;

    ordercodeId.string(true,strUpr(CustTable_1.AccountNum));
    ordercodeId.encode();
    ret = ordercodeId.barcodeStr();

    return ret;
}

display metodumuzu sürükleyip CustTableBody’e bıraktığımızda artık her CustAccount ‘un yanında barkodu görünecektir.

Selamlar.

 
Comment are closed.