ExistsJoin ve NotExistJoin ile Lookup yazmak

Merhaba

Şöyle bir istek olsun.  Seçilecek vergi numarası ne müşteri nede satıcı tablosunda kullanılmış olsun. Bu gibi bir istekte notexistjoin kullanabiliriz. Eğer müşteride veya satıcıda  kullanılanlar listelensin denseydi existjoin kullanacaktık.

client static void lookupETGVATNum (FormStringControl ctrl, Common common)
{
    SysTableLookup          sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(TaxVATNumTable), ctrl);
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource = query.addDataSource(tablenum(TaxVATNumTable));
    QueryBuildRange         queryBuildRange = queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(TaxVATNumTable, CountryRegionId));
    QueryBuildDataSource    qdbs;
    ;

// CustTable müşteri tablosunda olmayanları getiriyoruz
    qdbs  = queryBuildDataSource.addDataSource(tablenum(CustTable));
    qdbs.addLink(fieldnum(TaxVATNumTable , vatNum ),fieldnum(CustTable , vatNum ));
    qdbs.joinMode(joinmode::NoExistsJoin);

// VendTable satıcı tablosunda olmayanları getiriyoruz   

   qdbs  = queryBuildDataSource.addDataSource(tablenum(VendTable));
    qdbs.addLink(fieldnum(TaxVATNumTable , vatNum ),fieldnum(vendTable , vatNum ));
    qdbs.joinMode(joinmode::NoExistsJoin);

    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(TaxVATNumTable, vatNum));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(TaxVATNumTable, Name));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(TaxVATNumTable, CountryRegionId));
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
}

Selamlar.

 
Comment are closed.