İstisnalar (Exceptions)

İstisna programın normal akışı kesildiğinde ortaya çıkan durumdur.  İstisna örnekleri:

  • Yazdırma sırasında printerin güç düğmesinin açık olmaması
  • Olmayan bir dosyaya erişmek
  • Olmayan bir kaydı güncellemek

Bu istisnalar meydana geldiğinde program bunları yönetmek için harekete geçmelidir. Örneğin, eğer kullanıcı olmayan bir dosyayı ele almayı istemiş ise sistem bu istisnayı yakalamalı ve yeni bir dosya oluşturmalı gibi.

İstisna Tipleri

Bir çok farklı istisna tipi vardır ve bunlar arasındaki faklılık alınan hata nedeniyle ortaya çıkar. Bu tiplerin bir çoğu çekirdek kod içinde tanımlanmışlardır ve  genellikle uygulama kodundan fırlatılmazlar. Her istisna tipi her nekadar yakalanabilir olsada hangi istisnanın yönetileceği kod yazarı sorumluluğundadır. Bir istisna tipi sistemin Exception enumu kullanılarak tanımlanır. Çünkü sistem enumu değiştirilemez ve böylece kullanıcı yeni tipler ekleyemez.

İstisna Tanım
info Bilgisel istisnaları görüntüler.
warning Programın kırılmasına sebep olmayan illegal operasyon işletildiğini gösterir.
deadlock Kullanıcıyı sistemin veritabanında deadlock durumu ile karşılaştığını bildirir.
error Programın kırılmasına sebep olan bir hata olduğunu bildirir ve işlemi durdurur.
internal Microsoft Dynamics AX 2009 dahili geliştirme hatalarını görüntüler.
break Kullanıcının Break ya da  Ctrl+C bastığını gösterir.
dderror DDE-kernel sınıfında bir hata olduğunu gösterir.

 

İstisna Tanım
sequence Tanımlanmamış.
numeric str2int, str2int64, veya str2num işlevlerinin kullanımı sırasında oluşan hataları belirtir.
CLRError CLR işlevselliğinin kullanımı sırasında oluşan hataları bildirir.
CodeAccessSecurity CodeAccessPermission isteği sırasında oluşan hataları işaret eder.
UpdateConflict Aynı anda güncelleme yapıldığı durumlarda oluşur ve işlem tekrarlanır.
UpdateConflictNotRecovered Aynı anda güncelleme yapıldığı durumlarda oluşur ve işlem tekrarlanmaz.
 
Comment are closed.