Axapta’da FTP işlemleri

Ax içinden uzaktaki bir FTP adresine ulaşarak dosya işlemlerini gerçekleştirme.

WinInet class’ına ihtiyaç duyar. xpo olarak içeri aktarabilirsiniz.

İndirmek için tıklayın

static void TestFTP(Args _args)
{
    int handle;
    WinInet inet = new WinInet();
    ;

    handle = inet.internetConnect(‘ftp.xxxx.org’,'user name’,'password‘);
    inet.FtpSetCurrentDirectory(handle,’//http’); //çalışacağımız klasörü seçiyoruz.
    inet.ftpDeleteFile(handle,’1.txt’);
    inet.FtpPutFile(handle,’C:\\2.txt’,’2.txt’);
    inet.ftpGetFile(handle,’1.txt’,'e:\\1.txt’);
    inet.ftpRenameFile(handle,’1.txt’,’111.txt’);
    inet.internetCloseHandle(handle);
}

static void uploadTestFile3(Args _args)
{
    object ftpo;
    object ftpResponse;
    System.Net.FtpWebRequest request;
    System.IO.StreamReader reader;
    System.IO.Stream requestStream;
    System.Byte[] bytes;
    System.Net.NetworkCredential credential;
    System.String xmlContent;
    System.Text.Encoding utf8;
    System.Net.FtpWebResponse response;
    ;

    // Read file
    reader = new System.IO.StreamReader(‘C:\\2.txt’);
    utf8 = System.Text.Encoding::get_UTF8();
    bytes = utf8.GetBytes( reader.ReadToEnd() );
    reader.Close();

    // little workaround to get around the casting in .NET
    ftpo = System.Net.WebRequest::Create(‘ftp://ftp.xxxx.org/http/5.txt‘);
    request = ftpo;
 �
    credential = new System.Net.NetworkCredential(‘username’,'password’);
    request.set_Credentials(credential);
    request.set_ContentLength(bytes.get_Length());
    request.set_Method(‘STOR’);

    // ‘Bypass’ a HTTP Proxy (FTP transfer through a proxy causes an exception)
    // request.set_Proxy( System.Net.GlobalProxySelection::GetEmptyWebProxy() );

    requestStream = request.GetRequestStream();
    requestStream.Write(bytes,0,bytes.get_Length());�
    requestStream.Close();
 �
    ftpResponse = request.GetResponse();
    response = ftpResponse;
    info(response.get_StatusDescription());
}

 
  • Trackback are closed
  • Comments (1)
  1. teşekkürler başarılar dilerim

Comment are closed.