Posts Tagged ‘ Performans

Satınalma talep konsolidasyonu (PurchReqConsolidation) formu performans sorunu

Merhaba,

Bir müşterimizde Satınalma talep konsolidasyonu formu çok geç açılıyordu. Öncelikle sorunun ne olduğunu anlamadım. Formun veri kaynağında yavaşlığa sebep olacak bir tablo yoktu. Indexler düzgün bağlantılarda sorun yok. Formun açılışına yazılmış bir kod yok. Bir süre inceledikten sonra Partları gördüm. Partların kodunu inceleyince sorunu hemen tespit ettim.

public void linkActive()
{
    PurchReqConsolidationLine   purchReqConsolidationLine;
    PurchReqLine                purchReqLine;

    purchReqConsolidation = element.args().record();

    super();

    delete_from purchReqTmpConsolidationPart;

    while select purchReqConsolidationLine
    {
        purchReqLine = PurchReqLine::find(purchReqConsolidationLine.PurchReqLineID);

        purchReqTmpConsolidationPart.PurchReqConsolidationLine = purchReqConsolidationLine.RecId;
        purchReqTmpConsolidationPart.PurchReqConsolidationID   = purchReqConsolidationLine.PurchReqConsolidationId;
        purchReqTmpConsolidationPart.AmountBeforeConsolidation = purchReqConsolidationLine.calcAmountBeforeConsolidation();
        purchReqTmpConsolidationPart.AmountAfterConsolidation  = purchReqConsolidationLine.calcAmountAfterConsolidation();
        purchReqTmpConsolidationPart.VendAccount               = purchReqConsolidationLine.NewVendor;
        purchReqTmpConsolidationPart.setDataAreaForModifiedField(fieldNum(PurchReqTmpConsolidationPart, VendAccount), purchReqLine.buyingLegalEntity2DataArea());
        purchReqTmpConsolidationPart.CurrencyCode              = purchReqLine.CurrencyCode;
        purchReqTmpConsolidationPart.doInsert();
    }

    this.executeQuery();
    this.research();
}

Part formlarından biri olan PurchReqConsolidationPartByVendor formunun LinkActive metoduna yazılan koddaki temel hatayı hemen anlamışsınızdır. join yazılması gereken yerde find kullanılmış. Partları aktif olarak kullanmadığı için bu formdan kaldırıp formun çok daha hızlı açılmasını sağladım.

Daha vahim bir durum Satınalma talep konsolidasyonu formundan bir buton ile açılan PurchReqConsolidationAddLine formunda vardı.

PurchReqConsolidationAddLine Formunun PurchReqLine veri kaynağının init metodunda aşağıdaki kod mevcut.

public void init()
{
    PurchReqLine            tmpPurchReqLine;
    PurchReqTable           tmpPurchReqTable;
    QueryBuildRange         qbr;

    super();

    qbr = purchReqLine_ds.query().dataSourceTable(tableNum(PurchReqLine)).addRange(fieldNum(PurchReqLine,RequisitionPurpose));
    qbr.value(SysQuery::value(RequisitionPurpose::Consumption));
    qbr.status(RangeStatus::Locked);

    qbr = purchReqLine_ds.query().dataSourceTable(tableNum(PurchReqLine)).addRange(fieldNum(PurchReqLine,PurchLineCreated));
    qbr.value(SysQuery::value(NoYes::No));
    qbr.status(RangeStatus::Locked);

    qbr = purchReqLine_ds.query().dataSourceTable(tableNum(PurchReqLine)).addRange(fieldNum(PurchReqLine,RequisitionStatus));
    qbr.value(queryValue(PurchReqRequisitionStatus::Approved));
    qbr.status(RangeStatus::Locked);

    purchReqLine.setTmp();

    while select tmpPurchReqLine
            join RecId, SourceDocumentHeader   from tmpPurchReqTable
           where tmpPurchReqLine.PurchReqTable            == tmpPurchReqTable.RecId   &&
                 tmpPurchReqLine.IsPreEncumbranceRequired != UnknownNoYes::Unknown
    {
        if (PurchReqPurchaseOrderGenerationRule::canConsolidateStatic(tmpPurchReqLine) &&
            !PurchReqConsolidationLine::findByReqLineId(tmpPurchReqLine.RecId))
        {
            purchReqLine.data(tmpPurchReqLine.data());

            // Since tempory table will overwrite the RecId value, so assign RecId into an unused field
            purchReqLine.AddressRefRecId = tmpPurchReqLine.RecId;

            purchReqLine.doInsert();
        }
    }
}

PurchReqConsolidationLine join yerine if ile kontrol edildiği için bu formun açılması da dakikalar sürüyordu. Kodu aşağıdaki hale çevirince saniyeler içinde açılmaya başladı.

public void init()
{
    PurchReqLine            tmpPurchReqLine;
    PurchReqTable           tmpPurchReqTable;
    purchReqConsolidationLine purchReqConsolidationLine;
    QueryBuildRange         qbr;

    super();

    qbr = purchReqLine_ds.query().dataSourceTable(tableNum(PurchReqLine)).addRange(fieldNum(PurchReqLine,RequisitionPurpose));
    qbr.value(SysQuery::value(RequisitionPurpose::Consumption));
    qbr.status(RangeStatus::Locked);

    qbr = purchReqLine_ds.query().dataSourceTable(tableNum(PurchReqLine)).addRange(fieldNum(PurchReqLine,PurchLineCreated));
    qbr.value(SysQuery::value(NoYes::No));
    qbr.status(RangeStatus::Locked);

    qbr = purchReqLine_ds.query().dataSourceTable(tableNum(PurchReqLine)).addRange(fieldNum(PurchReqLine,RequisitionStatus));
    qbr.value(queryValue(PurchReqRequisitionStatus::Approved));
    qbr.status(RangeStatus::Locked);
    purchReqLine.setTmp();

    while select tmpPurchReqLine
            join RecId, SourceDocumentHeader   from tmpPurchReqTable
           where tmpPurchReqLine.PurchReqTable            == tmpPurchReqTable.RecId   &&
                 tmpPurchReqLine.IsPreEncumbranceRequired != UnknownNoYes::Unknown
        // Dmr FD -->
        notExists join purchReqConsolidationLine
            where tmpPurchReqLine.RecId ==  purchReqConsolidationLine.PurchReqLineID
        // Dmr FD <--

    {
        // Dmr FD -->
        //if (PurchReqPurchaseOrderGenerationRule::canConsolidateStatic(tmpPurchReqLine) &&
           // !PurchReqConsolidationLine::findByReqLineId(tmpPurchReqLine.RecId))
        if (PurchReqPurchaseOrderGenerationRule::canConsolidateStatic(tmpPurchReqLine) )
        // Dmr FD <--
        {
            purchReqLine.data(tmpPurchReqLine.data());

            // Since tempory table will overwrite the RecId value, so assign RecId into an unused field
            purchReqLine.AddressRefRecId = tmpPurchReqLine.RecId;

            purchReqLine.doInsert();
        }
    }
}

İki kod arasındaki farkı şöyle özetleyebilirim. İlk hali bütün PurchReqLine ları dolanıp PurchReqConsolidationLine da olmayanlar için temp kayıt oluşturur.
İkinci hali ise NotExists join ile bağlandığı için zaten sadece PurchReqConsolidationLine olmayan PurchReqLine ları getirecektir. Dolayısıyla çok daha hızlı olacaktır.

Performans ERP yazılımında belkide en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri. Yazdığımız her kodun birilerinin günlük hayatı olduğunu anlayıp mümkün olduğunda performanslı olmasına dikkat etmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok basit dokunuşlarla çok büyük kazanımlar elde edebiliyorsunuz. Burada standart kodda böyle bir hatayla karşılaşmak beni şaşırttı. Genelde Standart kod çok kalitelidir ama bazen böyle gözden kaçan kodlar da olabiliyor.

Selamlar.