Query & Dialog Örnekleri 3

Merhaba

static void query3(Args _args)
{
    CustTable   cust;

    Query                   q = new Query();
    QueryRun                qr;
    CurrencyCode            currency;
    ;
    currency = “USD”;
    warning(“select ile”);
    while select cust
        where cust.Currency == currency
    {
        info(strFmt(“%1″, cust.Name));
    }

    //————————————–
    warning(“Query ile”);

    q.addDataSource(tableNum(CustTable));
    q.dataSourceTable(tableNum(CustTable)).addRange(fieldNum(CustTable, Currency)).value(sysQuery::value(currency));

    qr = new QueryRun(q);

    while(qr.next())
    {
        cust = qr.get(tableNum(CustTable));
        info(strFmt(“%1″, cust.Name));
    }

}

 
Comment are closed.

Türkiye'nin en doğru, dolu dolu ve hatasız anlatımları ile teknik yazılarına, makalelerine, video'larına, seminerlerine, forum sayfasına ve sektörün önde gelenlerine ulaşabileceğiniz teknik topluluğu, MSHOWTO