Clear SQL Cache

When you do performance tests in Dynamics AX, you often want to clear the SQL cache so you can be sure that all data must be re-read from the disks.
If you want to clear the SQL cache, execute these 3 lines in a query window:

CHECKPOINT
DBCC DROPCLEANBUFFERS WITH NO_INFOMSGS
DBCC FREEPROCCACHE WITH NO_INFOMSGS

 
Comment are closed.

Türkiye'nin en doğru, dolu dolu ve hatasız anlatımları ile teknik yazılarına, makalelerine, video'larına, seminerlerine, forum sayfasına ve sektörün önde gelenlerine ulaşabileceğiniz teknik topluluğu, MSHOWTO